Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: Konec junija 2014 vendarle sprejeta Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

V Uradni list RS, št. 48/2014 z dne 27. 6. 2014 je končno objavljeno težko pričakovano uradno besedilo nove Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju za sprejem katere si je zelo prizadevala prav GZS ZGIGM.

NOVICA NA PORTALU MINISTRSTVA ZA FINANCE 26. 6. 2014 >>>

Vlada izdala Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

Ljubljana, 26. junij 2014 - Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju.
Poostrene razmere v finančnem sektorju zaradi visokih stroškov in pogojev za izdajo finančnih zavarovanj slabijo konkurenčnost pri javnem naročanju, kar neposredno vpliva na gospodarnost naročanja. Da bi spremenili dosedanjo prakso javnih naročnikov v zvezi z obsežnimi, ponekod večkratnimi, nesorazmernimi in nepotrebnimi zahtevami za finančna zavarovanja za zavarovanje resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ali odprave napak v garancijskem roku, sta minister za finance in Vlada RS že sprejela priporočila ter z njimi večkrat seznanila javne naročnike. Kljub temu je prenos teh priporočil v prakso počasen, saj ni zavezujoč. Z zadnjimi spremembami Zakona o javnem naročanju in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, ki so začele veljati 16. 4. 2014, je bila zato določena pravna podlaga za sprejetje podzakonskega akta Vlade Republike Slovenije, s katerim lahko ta natančneje uredi finančna zavarovanja pri javnem naročanju. Z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju se določajo vrste in instrumenti finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahtevajo naročniki pri oddaji javnih naročil, primerna višina in trajanje zavarovanj ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih morajo upoštevati naročniki. Pri tem se poskuša ohraniti fleksibilnost, saj je treba pri presoji potreb po zavarovanju tveganj, povezanih z javnim naročanjem, upoštevati okoliščine posameznega javnega naročanja, morebitne zahteve pa opredeliti preudarno in sorazmerno glede na predmet naročanja ter upoštevati, da zahteve glede finančnih zavarovanj podražijo javna naročila.

OZADJE TEME glejte prispevek v časopisu Dnevnik: Konec nerazumnih zahtev javnih naročnikov>>>

 

Fotogalerija