Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: Anketa: Inšpekcijski nadzor

Vsem gospodarskim subjektom na trgu mora biti jasno, da primarno odgovornost za skladnost in varnost in s tem dosledno spoštovanje predpisov leži na njih samih. Inšpektorji obstajajo zato, da pomagajo in spodbujajo skladnost, in ne, da dejansko izvajajo predpis – in ne morejo biti tisti, ki zagotavljajo varnost, saj niso poslovni izvajalci. 

Cilj inšpekcij ni kaznovanje prekrškov ali oviranje podjetij, ampak urejenost trga, da vsi delajo zakonito, da imajo vsi enake možnosti poslovanja na trgu ter da se na trgu ustvarja zdrava konkurenca. Idealno bi zato bilo, da bi inšpekcije opravljale nadzor le pri tistih podjetjih, ki kršijo zakonodajo.

Ker se inšpekcije zavedajo, da je vsak nadzor, ki ga opravijo, obremenitev podjetja, želijo to obremenitev zmanjšati na najmanjši možni minimum. To lahko dosežejo tudi z optimizacijo in racionalizacijo svojih postopkov.

GZS na povabilo Inšpekcijskega sveta, ki deluje v okviru Ministrstva za notranje zadeve, sodeluje pri zbiranju informaciji, na podlagi katerih bi v Sloveniji:
- zmanjšali administrativna bremena podjetjem in inšpekcijskim službam,
- povečali učinkovitost in koristnost preventivne vloge inšpektorjev,
- povečali učinkovitost nadzora nad izvrševanjem predpisov in
- zagotovili bolj urejeno poslovno okolje, v katerem deluje zdrava konkurenca.

Anketni vprašalnik je dosegljiv na povezavi http://medistat.si/survey/1073.

Vaše mnenje šteje!
 

Fotogalerija