Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: Delavnica “Javno – zasebno partnerstvo – priložnost za gradbena podjetja” 5.2.2014, Sežana

V okviru PROFILI projekta napovedujemo drugo delavnico, ki je namenjena podjetnikom gradbene branže, projektantom in javnim upravam z namenom predstavitve pogojev in možnosti za večje vključevanje v javna naročila in javno – zasebna partnerstva na čezmejnem območju.

Delavnica “Javno – zasebno partnerstvo – priložnost za gradbena podjetja” bo potekala v NE kot SPRVA NAPOVEDANO V četrtek, 30. januarja 2014

AMPAK DNE 5.2.2014 ob 15.00 uri na OOZ Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana.

Napoved vsebine:
I. del
1. Kako gradbeno pogodbo ureja Obligacijski zakonik?
2. Upoštevanje mednarodnih pravil pri sklepanju pogodb
3. Uporaba splošnih pogojev mednarodnega združenja FIDIC
4. Kratka predstavitev narave sodnih sporov s področja Zakona o javno zasebnem partnerstvu
5. Katero pogodbo skleniti z delavcem. Predstavljene bodo posebnosti posameznih pogodb in opozorjeno na posledice nepravilne uporabe sklenjene pogodbe.
Prvi del bo izvajal Melita Ambrož, univ. dipl. pravnica.

II. del
6. Prednosti in slabosti financiranja javno – zasebnega partnerstva
Drugi del bo izvajala Miranda Groff Ferjančič, specialistka za javno – zasebno partnerstvo.
7. Zaključek delavnice in prigrizek

Udeležba na delavnici je brezplačna in poteka v okviru projekta Profili, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007- 2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Rok prijav: petek, 24.1.2013 preko spletne prijavnice. Več: http://ooz-sezana.si/delavnica-javno-zasebno-partnerstvo-priloznost-za-gradbena-podjetja/.

Projekt Profili je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija  2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Dodatne informacije in obvezne prijave: tel. št. 05 73 00 060, doris.pozar@ozs.si ali preko spletne strani: http://ooz-sezana.si/792/V projektu PROFILI sodeluje 8 partnerskih organizacij iz Italije in 4 partnerske organizacije iz Slovenije, ki so:
GZS – Gospodarska zbornica Slovenije Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala,
ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije,
OOZ – Območna obrtno – podjetniška zbornica Nova Gorica in
OOZ – Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana.

Fotogalerija