Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: GZS (ZGIGM in ZING) predstavila stališča na Kongresu o javnem naročanju v Portorožu 19., 20. sept 2013

Gospodarska zbornica Slovenije, in sicer predstavnika panožnih zbornic/združenj, ZGIGM IN ZING, sta v okviru projekta PROFILI, sodelovala na dvodnevnem Kongresu javnega naročanja, ki se je odvijal 19.9.2013 in 20.9.2013 kot 2. strokovnem srečanju naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja, ki ga je organiziral Uradni list Slovenije.  Na njem je bilo moč pridobiti kakovostno znanje s področja javnega naročanja ter izkoristiti dobro priložnost za izmenjavo mnenj in predstavitev dobrih praks.
Gospodarska zbornica Slovenije je sodelovala v programu s točkami, ki so se navezovale tudi na vsebino projekta PROFILI in ga tudi javno predstavile:

19.9.2013 Okrogla miza z vabljenimi gosti strokovnjaki
17.15—18.45 »Ali je dampinška cena v javnih naročilih sprejemljiva? Ali bomo v prihodnosti raje naročali poceni kot kvalitetno?«
(Davor Lekič, Javna agencija RS za varstvo konkurence; mag. Jože Renar, direktor Zbornice gradbeništva in IGM pri Gospodarski zbornici Slovenije; Matjaž Pečovnik, direktor podjetja MAP TRADE d.o.o.; Rupert Gole, župan občine Šentrupert; Rok Praprotnik, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije)
 

20.9.2013 Najpogostejše dileme, ki se pokažejo v praksi pri izvajanju v postopkih javnega naročanja

9.00—9.45 Javno naročanje v gradbeništvu. Zakaj smo v Sloveniji tako drugačni? (mag. Vekoslav Korošec, direktor ZING in ZSI pri Gospodarski zbornici Slovenije; mag. Jože Renar, direktor Zbornice gradbeništva in IGM pri Gospodarski zbornici Slovenije; mag. Andrej Ivanc, direktor okoljevarstvenega inženiringa, Riko d.o.o.)
     

 

Kongresa so se udeležili:

  • ponudniki v postopkih javnega naročanja
  • naročniki v postopkih javnega naročanja
  • strokovnjaki, ki so odgovorni za pripravo ponudb oziroma za vodenje postopkov javnega naročanja
  • člani strokovnih komisij naročnikov
  • strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vodenjem in načrtovanjem investicij
  • predstavniki delodajalskih in delojemalskih organizacij
  • in mnogi drugi.

Program: http://kjn.uradni-list.si/program.html
 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija