Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: Sejem MEGRA 2013-obsejemski strokovni program

GZS ZGIGM predseduje programskemu svetu sejma MEGRA.

V letu 2013 je strokovni program naslednji (povzeto po organizatorju Pomurski sejem d.o.o.):

 

Četrtek, 4. april 2013

DAN GRADBENIŠTVA

DAN KOMUNALE IN EKOLOGIJE

9.00 – 18.00 / hala A2

13. Državno prvenstvo mladih kleparjev in krovcev

Organizator: Sekcija kleparjev in krovcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije


9.00 – 12.30 / dvorana 1

Posvet: Investicije in novi trendi na področju komunale

Organizator: Inštitut za javne službe v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva in Skupnostjo občin Slovenije

Vabilo na posvet (PDF)

Prijave do 2. aprila 2013 na e-naslov: seminar@javne-sluzbe.si 

9.00 – 12.30 / dvorana 2

Posvet: Investicije v gradbeništvu in energetiki

9:15 - 10:45

Paritetni skladi v gradbeništvu kot dobra in preizkušena praksa za zmanjševanje poslovnih tveganj podjetij in socialnih tveganj zaposlenih - Projekt SODICO

Organizator: GZS Zbornica gradbeništva in IGM v okviru projekta SODICO skupaj s Sindikatom gradbenih dejavnosti Slovenije

Vabilo na posvet (PDF)

10:45 - 11:00 odmor

11:00 - 12:30

Oživljanje gospodarstva, potencialni investicijski projekti v Sloveniji

• Kje so potencialne investicije

• Investicijski potencial v letu 2013 in 2014

• Vzroki za zamujanje pri investicijah

• Kako spodbuditi investicije

• Lista potencialnih investicij po področjih ( infrastruktura, energetika, energetska sanacija stavb)

• Administrativne in okoljske ovire

• Vpliv investicij na gospodarstvo

• Kako organizirati zdrava jedra gradbeništva, industrije in inženiringov za uspešen nastop v novem investicijskem ciklu

• Zaključki, razprava

Vabilo na posvet (PDF)

Organizator: Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za inženiring

9.00 – 15.00 / dvorana 5

Posvet: Sinergija med okoljsko in gospodarsko učinkovitostjo

Organizatorja: Štajerska gospodarska zbornica in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

Prijave na www.stajerskagz.si ali na mojca.tominsek@stajerskagz.si


12.30 / dvorana 1

Svečano odprtje Pomladnega sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti

Podelitev priznanj Znak kakovosti v graditeljstvu 2013

14.00 – 15.00 / dvorana 2

Okrogla miza: Novi projekti in investicije na področju gradbeništva, energetike in komunale - Vzpodbude za ponovno oživitev gradbeništva in gospodarstva

Moderatorka: Marjeta Šoštarič

Organizator: Pomurski sejem skupaj z medijsko hišo Delo d.d.

Petek, 5. april 2013

DAN ENERGETIKE

DAN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

DAN LESA

DAN IZOBRAŽEVANJA

9.30 – 14.00 / dvorana 2

Strokovni posvet: Trajnostna gradnja in energetska obnova

9.30 – 10.30

Kako podaljšati življenjsko dobo lesenih konstrukcij?

prof. dr. Miha Humar, Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete UL

Lesni kompoziti za gradnjo

prof. dr. Milan Šernek, Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete UL

Praktične izkušnje pri gradnji z lesom in energetski sanaciji stavb z lesom

dr. Bruno Dujič, CBD d.o.o.

Razprava

10.30 – 10.45 Odmor

10.45 – 12.15

Smernica o trajnostni gradnji

Robert Smodiš, Slovensko združenje za trajnostno gradnjo in Inženirska zbornica Slovenije

Pilotna uporaba meril za trajnostno gradnjo – FP7 Open house

dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK

Primeri dobre prakse pri trajnostni gradnji industrijskih stavb

Andrej Pirc in Damjan Mežič, Savaprojekt d.d.

Razprava

12.15 - 12. 30 Odmor

12.30 - 14.00

Build up Skills – Kako pravočasno do potrebnih znanj in veščin za izvajalce skoraj nič energijskih hiš?

dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK, Barbara Vrhovnik, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in mag. Barbara Škraba Flis, Inženirska zbornica Slovenije 

Razprava

Organizator: Inženirska zbornica Slovenije

9.30 – 15.00 / hala A2

Državno prvenstvo mladih kleparjev in krovcev

Organizator: Sekcija kleparjev in krovcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije

10.30 – 12.00 / dvorana 3

Okrogla miza: Od premogovništva do pametnih omrežij

Organizator: Energetika.net

12.00 / dvorana 5

B2B mednarodno srečanje podjetij

Organizator: Štajerska gospodarska zbornica v sodelovanju z Avstrijskim veleposlaništvom v Sloveniji, Slovensko-nemško gospodarsko zbornico, Hrvaško gospodarsko zbornico, idr.

16.00 - 18.00 / dvorana 2

Regijsko srečanje za energetsko najučinkovitejšo sosesko »Energy Neighbourhoods2«

Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK

16.30 / dvorana 1

Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad državnega prvenstva mladih kleparjev in krovcev

Organizator: Sekcija kleparjev in krovcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije

Sobota in nedelja, 6. in 7. April 2013

DAN OBRTNIH DEJAVNOSTI V GRADBENIŠTVU

OBRTNIŠTVO:

Delavnice sekcij gradbenih dejavnosti pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije / hala A2

VSE DNI SEJMA:

Brezplačna svetovanja za obiskovalce na področju energetike, sanacij, gradnje, statike na skupnem svetovalnem prostoru v hali A (ENSVET) in na razstavnem prostoru ZRMK.

Izvajalca: Gradbeni inštitut ZRMK in Energetsko svetovanje za občane ENSVET

BREZPLAČNA NEODVISNA STROKOVNA SVETOVANJA ZA OBISKOVALCE POMLADNEGA SEJMA

Na Pomladnem sejmu v Gornji Radgoni bo vsak dan od 10. do 18. ure potekalo brezplačno energetsko svetovanje za občane. Svetovanje bo na razstavno svetovalnem prostoru v hali A.

Svetovanja bodo za obiskovalce sejma izvajali energetski svetovalci projekta ENSVET (www.ensvet.si) ter strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK. ENSVET je projekt Ministrstva za infrastrukturo in prostor, sofinancer dejavnosti je EKO SKLAD, Slovenski okoljski javni sklad, izvajalec pa Gradbeni inštitut ZRMK. Predstavljene bodo tudi aktivnosti EKO SKLADA, Slovenskega okoljskega javnega sklada, namenjene kreditiranju in sofinanciranju okolju prijaznih naložb fizičnih in pravnih oseb. V dodatnih terminih bodo v hali A na razstavnem prostoru Gradbenega inštituta ZRMK vzporedno potekala tudi brezplačna strokovna in neodvisna svetovanja občanom v zvezi z novogradnjo in prenovo stavb, ki jih bodo izvajali strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK. Seznam svetovanj je objavljen tudi na spletnih straneh www.gi-zrmk.si/novice ter na spletnih straneh in v gradivih Pomladnega sejma.

Seznam svetovanj (PDF)

Organizator si pridržuje pravico do morebitne spremembe programa.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija