Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: Aktualna sektorska problematika: posodobljeni popisi del in normativi za področje gradbeništva, problemska delavnica, 11. nov. 2011

Problemska delavnica

Aktualna sektorska problematika:
posodobljeni popisi del in normativi za področje gradbeništva

petek 11. 11. 2011, ob 9.00, lokacija: GZS, medetaža, dvorana C
(prvotno dvorano E smo zaradi velikega interesa zamenjali z večjo dvorano C),
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana,

Delovni program:

 

8.30 - 9.00

Prihod udeležencev, jutranja kava

 

9.00 - 9.15

Uvodni nagovor in predstavitev aktualnih razmer s katerimi se pri oblikovanju ponudbe za naročnika srečujejo ponudniki (gradbeni izvajalci, podizvajalci)

mag. Jože Renar, direktor GZS ZGIGM

9.15 - 9.30

Predstavitev aktualnih razmer s katerimi se pri oblikovanju ponudbe za naročnika srečujejo ponudniki (inženiring podjetja)

mag. Vekoslav Korošec, GZS ZING

9.30 - 9.45

Predstavitev problematike s katero se pri oblikovanju popisov del srečuje projektant arhitekt-popisovalec del

Petra Ostanek, Predsednica matične sekcije arhitektov, ZAPS

9.45 -10.00

Predstavitev problematike s katero se pri oblikovanju popisov del srečuje projektant inženir-popisovalec del

Andrej Povšič, predstavnik IZS

10.00 - 10.10

Predstavitev analize anketnih odgovorov o načinu oblikovanja ponudbenih cen in obračuna

Valentina Smrkolj, samostojna svetovalka, GZS ZGIGM

10.10 -11.00

ODMOR

 

11.00-11.30

Predstavitev posodobljenih gradbenih normativov ZGIGM in popisov del za izdelavo

Štefan Žemva, samostojni svetovalec, GZS ZGIGM

11.30 - 12.00

Predlog sistema uporabe in spremljanja (ažuriranja baze) za posodobljene popise in normative za področje gradbeništva

Štefan Žemva, samostojni svetovalec, GZS ZGIGM

12:15 - 12.30

Nekateri primeri tuje prakse:

Štefan Žemva, samostojni svetovalec, GZS ZGIGM

12.30 - 12. 40

Predstavitev delovanja programske opreme BLIST

mag. Stane Berce, mag. Toni Lojen, BEST, d.o.o.

12.40 -12.50

Predstavitev koncepta programa 4BUILD

mag. Miran Stanko, direktor, Aleksander Gelb, direktor marketinga in prodaje, Hermes d.o.o.

12.50 - 13.00

Predstavitev koncepta programske oprem PoKaL in baz podatkov

Slavko Dušak, Varia d.o.o.

13:00 - 13.30

Odgovori na vprašanja in dileme

 

13:30 - 14.00

Skupno oblikovanje zaključkov

 

14.00- ...

"Martinovo" druženje

 

Organizator:
GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Kotizacija:

  • člani GZS ZGIGM10,00 € + 20% DDV
  • člani GZS:       15,00 € + 20% DDV
  • nečlani GZS:    30,00 € + 20% DDV

Članstvo preverite v Registru članov GZShttps://www.gzs.si/register/ .

Cena zajema udeležbo na delavnici, postrežbo z napitki med odmorom in potrdilo o udeležbi.
Na podlagi prijave vam bomo izstavili račun, ki ga plačate pred začetkom seminarja. Potrdilo o plačilu kotizacije prinesite s seboj! Kotizacijo nakažite do četrtka 10. 11. 2011 na TRR GZS 02924-001 784 1495; obvezno navedite sklic 2140  s pripisom GRADBENI NORMATIVI ZGIGM.

Informacije:
Tajništvo GZS Zbornice gradbeništva in IGM, Telefon: 01/5898 242, ga. Ani Skubic

Prijave in odjave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest (50!) oziroma do 10. novembra 2011:

  • po pošti: GZS - Zbornica gradbeništva in IGM, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana,
  • po faksu: 01/5898 100,
  • po elektronski pošti: zgigm@gzs.si
  • z elektronsko prijavnico: www.gzs.si/zgigm

Dostop do dogodka:

LPP prevoz: program št. 6, 8, 20

Osebni prevoz: parkiranje zagotovljeno v 1. kleti GZS oziroma na zunanjem parkirišču GZS

Vabljeni:

Vodje komercialnih služb, oddelkov za pripravo ponudb, izdelovalci popisov del, sodni izvedenci, sodni cenilci, pripravljalci javni razpisov, pripravljalci razpisov v podjetjih in organizacijah, naročniki gradenj, predstavniki združenj, društev in zbornic povezanih z gradbenim sektorjem, ponudniki programskih rešitev (orodij)

                             

Fotogalerija