Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: Zapis Konferenca o razvoju inženiringa, GZS, 12. maj 2010

Inženiring storitve predstavljajo v Sloveniji 2,3% BDP, kar je primerljivo z povprečjem v EU. Kljub na prvi pogled majhnemu deležu pa ima inženiring bistveno bolj pomembno vlogo kot je videti na prvi pogled, saj s svojimi storitvami podpira in omogoča dejavnost tudi drugim gospodarskim panogam, posebej industriji in gradbeništvu.

V obdobju krize in načrtovanemu ponovnemu dvigu gospodarstva so prav inženiringi lahko gonilna sila saj izdelujejo investicijsko in projektno dokumentacijo izvajajo nadzor nad gradnjo, izvajalski inženiringi pa napredne tehnologije implementirajo v svojih projektih, zgradijo objekte in sodelujejo pri obratovanju, vzdrževanju do konca življenjske dobe vključno z razgradnjo. Inženiringi si najprej pridobivajo izkušnje na domačem trgu, kar je predpogoj za nastop na tujem trgu. Na domačem trgu je zato potrebno zagotoviti pogoje, ki bodo inženiringom omogočali kakovostne storitve za pošteno ceno, ki bo omogočala tudi razvoj stroke. Na tujih trgih je izvoz inženiringov v Sloveniji okoli 10% celotne realizacije, ki je več kot enkrat nižje kot v EU, kjer je izvoz 25%. Ob zaostreni gospodarski situaciji in pomanjkanju dela bo ravno izvoz tisti, ki bo prispeval k večji realizaciji inženiring sektorja in s tem tudi drugih dejavnosti, ki so povezane z inženiringom, to je predvsem gradbeništvo in industrija.

Celotno besedilo je objavljeno v pripetem dokumentu.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija