Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: Konferenca o razvoju inženiringa, 12.05.2010

V A B I L O

Konferenca o razvoju inženiringa

v sredo 12. maja 2010 (9.00 - 13.30)

Dvorana A, GZS/ 1. nadstropje, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

Vabimo vas, da se udeležite konference, ki odpira zanimive teme razvoja inženiringa;

Pomen razvoja inženiringa

  • Slovenija nima veliko naravnih dobrin ima pa veliko strokovnega znanja, izkušenj in referenc.
  • Inženiring so intelektualne storitve, ki so nenadomestljive v celotnem investicijskem procesu od idejne zasnove do projektne dokumentacije, gradnje in obratovanja objektov.
  • Inženiring zahteva stalno izobraževanje, saj temelji na poznavanju tehnologij.
  • Inženiringi zaradi širine znanj odpirajo nove tržne priložnosti tudi drugim gospodarskim dejavnostim, uveljavljeni so tudi na tujih trgih, predvsem v zahodnem Balkanu.

Program konference:

1. Predavanja od 9.00 do 11.00

9.00
1. Uvodni pozdrav (mag. Samo Hribar Milič, direktor GZS);
Konferenco vodi Alenka Avberšek

9.15
2. Tehnološki inženiring in novo znanje
(dr. Zoran Marinšek, predsednik UO ZING);

9.30
3. Svetovalni inženiring in njegov pomen v investicijski izgradnji
(Metod. Di Batista, predsednik UO ZISP)

9.45
4. Stanje in razvojna strategija inženiringa
(UO ZING, Drago Pavlič, ESOTECH , mag. Vekoslav Korošec, ZING)

10.00
5. Vloga inženiringa pri bodočih investicijskih projektih v energetiki in infrastrukturi vključno z primeri dobre prakse; projekt HE Avče,
(Tomaž Jazbec, A. Hribar, RUDIS);

10.15
6. Državna pomoč pri financiranju projektov v tujini, (Tatjana Kovačič, Matej Kramberger) MZZ – sektor za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

10.30
7. FIDIC pogodbe in reševanje sporov izkušnje v Sloveniji (Saša Skulj)

Odmor 11.00 do 11.30

2. Okrogle mize:

1.Konkurenčnost inženiringov v tujini
2.Kako vzpodbuditi realizacijo ciljev URE in OVE
3.Problematika javnega naročanja

  1. Tema: Konkurenčnost inženiringov (državna pomoč, sredstva EU, zavarovanje odškodninske odgovornosti, pomoč gospodarske diplomacije)

Nosilec teme mag. Vekoslav Korošec, ZING in ZISP

Sodelujejo:
-Marko Škoberne, Esotech
-Aleš Cantarutti, Center za konkurenčnost pri GZS
-Mag. Bojan Škoda, sektor za gospodarsko diplomacijo, Ministrstvo za zunanje zadeve
Omizje povezuje Alenka Avberšek

2. Tema: Kako vzpodbuditi realizacijo ciljev URE in OVE

Nosilec teme dr. Zoran Marinšek

Sodelujejo:
Dr. Ivan Šmon, Ministrstvo za gospodarstvo
Mag. Jani Turk, Ministrstvo za gospodarstvo
Mag. Jože Renar,GZS
Omizje povezuje Alenka Avberšek

3. Tema: Problematika javnega naročanja ( izbira ponudnikov na osnovi najnižje cene in posledice za gospodarstvo)

Nosilec teme Peter Žigante

Sodelujejo:
Tatjana Vresk,Savaprojekt Krško
Miranda Groff Ferjančič, Ministrstvo za finance;
Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor
Predstavnik Inženirske zbornice Slovenije
Omizje povezuje Alenka Avberšek
Prosimo vas, da vašo prisotnost potrdite na e-pošto: silva.rantasa@gzs.si, ali na
tel št.: 01/5898-254, najkasneje do 11.05.2010.

Fotogalerija