Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: Letna konferenca GZS-Združenja za inženiring in podelitev nagrade za najboljše inženiring projekte

Konferenca Združenja za inženiring in podelitev nagrade za najboljše inženiring projekte

Ljubljana, 27. marca 2015 - Včerajšnja konferenca ZING na GZS je osvetlila stanje na področju slovenskega inženiringa.

 • V dejavnosti inženiringov  v obdobju po letu 2008 beležimo stagnacijo.
 • Razen redkih izjem je v obdobju 2008 do 2014 upadlo število zaposlenih, realizacija, dodana vrednost na zaposlenega in delež na tujih trgih.
 • Večina inženiringov se ob pomanjkanju investicij doma ni uspela uveljaviti na tujih trgih in nadomestiti izpad doma.
 • Zadnje ankete kažejo na trend upadanja za inženiringe tudi v letih 2015/16.

 Kljub splošnemu nazadovanju panoge so določena inženirska podjetja uspešno prebrodila krizo, ohranila delovna mesta in povečala dodano vrednost na zaposlenega. Uspešna inženiring podjetja praviloma nastopajo tudi na tujih trgih in niso odvisna samo od javnih naročil na domačem trgu.


ZING skupaj z Analitsko skupino SKEP GZS spremlja dejavnost inženiringov in uspešnost posameznih področij inženiringa. Podjetja ki vlagajo v razvoj in delujejo tudi na tujih trgih, so praviloma uspešnejša kot podjetja, ki so vezana izključno na domača naročila.

Letos je ZING prvič podelil nagrado za najboljši inženiring projekt

Nagrajeni projekt Modernizacija kontiliva v tovarni Acroni Jesenice, ki ga je izvedlo podjetje Esotech Velenje, je izpolnjeval vsa merila za nagrado:

 • izvirnost inženirskih rešitev,
 • inovativen pristop,
 • okoljska sprejemljivost,
 • vodenje projekta in doseganje načrtovanih ciljev (kakovost, rok izgradnje, stroški investicije).

Izvajalec inženiringa Esotech d. d. je uspešno vodil in koordiniral projekt s tujim dobaviteljem tehnološke opreme v fazah projektiranja, izgradnje objekta, demontaže in montaže nove tehnološke opreme, vseh pomožnih sistemov, pridobitev soglasij in uporabnega dovoljenja. Poleg tehnološke opreme je izvajalec inženiringa za objekt priprave vode dobavil in vgradil vse pomožne sisteme, strojne in elektro instalacije in merilno regulacijsko opremo.

Na osnovi inovativnih in tehnološko naprednih rešitev je izvajalec inženiringa dosegel izboljšanje parametrov hladilne vode, dosegel nižjo porabo energije in zmanjšal vplive na okolje.

Projektni cilji so bili doseženi, investitor je dobil objekt, ki bo pomembno prispeval k rezultatom tovarne:

 • povečanje kapacitete nerjavne pločevine,
 • razširjeni prodajni program do širine 2500mm,
 • zmanjšanje izpustov in obremenitve okolja zaradi hladilne vode,
 • izboljšanje delovnega okolja v jeklarni zaradi manjše obremenitve zraka,
 • zmanjšani stroški vzdrževanja,
 • objekt hladilne vode je popolnoma avtomatiziran in obratuje brez posadke,
 • proizvodnja se je začela skladno z načrtovanim terminskim planom.

Odbor za nagrade je soglasno ugotovil, da je projekt Modernizacija kontiliva, ki ga je izvedel ESOTECH na principu »ključ v roke«, primer uspešno izvedenega projekta v obstoječem objektu - livarni z inovativnim pristopom pri projektiranju in gradnji  s tehnološkimi rešitvami, ki so omogočile doseganje ciljev - povečanje proizvodnih zmogljivosti, varovanje okolja in ekonomiko proizvodnje. Vloga je dala odgovore na vse točke razpisa.

Nagrajen projekt je bil izveden v tovarni Acroni na  Jesenicah. V tovarni, kjer so lastniki tujci, ravnajo odgovorno in redno vlagajo v posodobitve proizvodnje in visoko konkurenčnost izdelkov. Slovenski inženiring je uspešno izvedel projekt in pridobil referenco tudi za nastope na tujih trgih.

Nagrajeni projekt potrjuje trditve (tudi GZS), da tuja vlaganja ob odgovornih lastnikih, lahko bistveno pripomorejo k razvoju podjetij, ohranjanju in povečanju delovnih mest in višji konkurenčnosti našega gospodarstva.

Dodatne informacije:

mag. Vekoslav Korošec, univ.dipl. inž. el., direktor ZING

vekoslav.korosec@gzs.si, 01/5898 254

Pripete datoteke

Fotogalerija