Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: Vabilo na Seminar o pridobivanju sredstev EBRD - 12. in 13. maj 2016

Kako dobiti projekt EBRD?

 

12. in 13. maj 2016, GZS, dvorana E, Dimičeva 13, Ljubljana

 

EBRD vsako leto razpiše več milijard EUR naročil. 

 

  Trenutno so odprta javna naročila na področju infrastrukture, energetike, transporta, gradbeništva, proizvodnje in storitev,        Aktualni razpisi >>>

EBRD želi spodbuditi zanimanje in sodelovanje podjetij tudi iz Slovenije ter zagotoviti kakovostno konkurenco pri projektih. Na seminarju bodo predstavljene politike in pravila naročanja pri projektih, ki jih financira EBRD. Nanašajo na blago, javne gradnje in pripadajoče storitve, industrijo ter svetovalne storitve. EBRD poleg tega išče podjetniške izdelke in storitve za notranje projekte in oddelke.
Banka želi na eni strani spodbuditi in krepiti usposobljenost svojih strank, da bi upravljale javna naročila učinkovito in transparentno, na drugi pa privabiti zasebni sektor, da bi sodeloval pri dejavnostih projektov, ki jih financira EBRD. EBRD je v ta namen znižal vrednost projektov ki jih podpira.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen slovenskim proizvajalcem, dobaviteljem in svetovalcem iz vseh panog, ki želijo sodelovati z EBRD.
Cilj seminarja je pripraviti udeležence:
- da bodo znali izkoristiti prednosti ustreznih javnih naročil in politik javnega naročanja Banke in
- da bodo usposobljeni pridobiti naročilo in skleniti pogodbo z EBRD.  

Individualni razgovori - 12. in 13. maj, GZS, dvorana E

12. maj 2016;
17.00 – 19.00
13. maj 2016; 9.30 - 13.00 

Za udeležbo na individualnem razgovoru je obvezna udeležba na seminarju. Individualni razgovori z g. Veljkom Sikirco bodo trajali 15 minut. Vrstni red bo oblikovan glede na vrstni red prijav. Razgovori bodo potekali v angleškem jeziku.

O predavatelju

Veljko Sikirica je višji svetovalec za javna naročila pri EBRD.

Odgovoren je za vrednotenje javnih naročil in krepitev usposobljenosti strank EBRD-ja, dialog in presojo politik, urjenje trenerjev, sodelovanje z zasebnim sektorjem, krepitev usposobljenosti osebja EBRD-ja, vodenje in pregled javnih naročil pri projektih sektorja za jedrsko varnost ter za javna naročila za trajnostni razvoj, neodvisna poročila o javnih naročilih in za interna revizijska poročila. Odgovoren je za informiranje in izobraževanje strank za vsa javna naročila EBRD.

Preden se je leta 2008 pridružil EBRD-ju, je od leta 1984 delal v Medameriški razvojni banki kot vodja oddelka, strokovnjak za javna naročila in inženiring pri energetskih in infrastrukturnih projektih na različnih koncih sveta ter odgovoren za izvedbe različnih projektov. Njegove dolžnosti na področju javnih naročil so vključevale širok spekter nalog od izpeljave in pregleda postopkov za javna naročila, dokumentacije, revizije, treninga in institucionalnega ocenjevanja in krepitve usposobljenosti, nadzorovanja, razvoja sistemov in svetovalnih storitev, do pregledovanja in reševanja pritožb.

 

 

Kotizacija in popusti 

Kotizacija za seminar: 100 € + ddv

Za člane GZS: 50 € + ddv

 

·      Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 2 dni pred začetkom na transakcijski račun  NLB d.d.

       Ljubljana, številka: SI56 0292 4001  7841 495,    sklic: 2220 – 546

·      Prosimo, da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji.

 Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo

Odjava vaše prisotnosti brez plačila kotizacije je možna do 8.5.2016. Pri kasnejši odjavi ali ob neudeležbi na dogodku zaračunamo polno kotizacijo.

  

Več informacij: 

Silva Rantaša,01/58 98 254,  silva.rantasa@gzs.si
Dejan Papež,
dejan.papez@gzs.si

 

 

  Public Procurement in EBRD Projects

> Focus on how to win contracts <

12. and 13. May 2016 – GZS, Ljubljana, Slovenia

 

11:30 – 11.45

Registration

11:45 – 12:00

Opening Session

- Mr. Samo Hribar Milič, GZS, Director

- Mrs. Jolanta Gabriel , EBRD, Director of Slovenia Office (tbc)

Workshop/Seminar Sessions

Mr. Veljko Sikirica, EBRD Senior Adviser, Procurement Policy Department

12:00 – 13:15

- Introduction and Objectives

- Business Opportunities in EBRD Financed Projects with Focus on power plants, electrical sistems, environment, production, …

- Questions and Answers

13:15 – 13:30

Coffee Break

13:30 – 15:00

 

- Procurement and EBRD

- Responsibilities in Tender Process, Opening an Evaluation

- Procurement Policies and Rules (PP&R) and TD

- Questions and Answers

15:00 – 15:15

Snack Break

15:15 – 16:45

 

- Tender Opening and Evaluation

- Right to Complain

- Strategy for Business – How to Win Contracts

- Questions and Answers

- Summary and Conclusions

16.45 – 17.00

Summary and Conclusions

17.00 – 19.00

Discussion and BtoB spots

 

 

 

 

 

Fotogalerija