Novice


Arhiv: Razpis za podelitev nagrade Združenja za inženiring za najboljše izvedene projekte

 

Ljubljana, 11.maj 2016

 Razpis za podelitev nagrade za najboljše izvedbene projekte

  Združenje za inženiring (ZING), Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, skladno z Pravilnikom o podeljevanju nagrade Združenja za inženiring za najboljše izvedene projekte, razpisuje nagrado za zgrajen objekt s področja infrastrukture, energetike, industrije in varstva okolja, ki je bil predan namenu uporabe od 21.10.2013 do 31.12.2015.

 Podeljujejo se do tri nagrade.

 Namen razpisa je:

-        izbrati in nagraditi izvedbene projekte s področja inženiringa

-        spodbuditi kakovost, inovativnost, izvirnost inženirskih storitev, učinkovito vodenje projekta

-        promovirati dejavnost izvedbenega inženiringa

 Pogoji sodelovanja:

-        kandidirajo lahko člani Združenja za inženiring pri GZS

-        objekt oz. projekt s področja infrastrukture, energetike, industrije in varstva okolja za katerega se nagrada podeljuje mora biti izveden v obdobju zadnjih štirih let in v obratovanju

 Merila za nagrado:

-        izvirnost inženirskih rešitev

-        inovativen pristop

-        okoljska sprejemljivost

-        vodenje projekta in doseganje načrtovanih ciljev (kakovost, rok izgradnje, stroški investicije)

 Način prijave:

 Vloga mora vsebovati:

-        Naziv družbe – kandidata za prejem nagrade

-        Naziv projekta (objekta), ki ga je družba realizirala

-        Obrazložitev predloga nagrade, ki vsebuje kratek opis projekta (minimalno 1 tipkano stran A4 – 1800 znakov brez presledkov)

-        Opis vloge inženiringa z vidika nosilca tehnologije in vodenja gradnje, doseganja predvidenih rokov in predvidenih cen ob visoki kakovosti.

-        Opis projekta in tehnoloških rešitev z različnih vidikov, ki projekt postavljajo nad povprečje (konstrukcijske rešitve, uporaba materialov, učinkovita raba energije, sodobni sistemi vodenja procesov, delež obnovljivih virov za lastno rabo, okoljska sprejemljivost  in minimalni  vplivi na okolje).

 Opis vloge inženiringa z vidika nosilca tehnologije in vodenja gradnje, doseganja predvidenih rokov in predvidenih cen ob visoki kakovosti.

 Opis projekta in tehnoloških rešitev z različnih vidikov, ki projekt postavljajo nad povprečje (konstrukcijske rešitve, uporaba materialov, učinkovita raba energije, sodobni sistemi vodenja procesov, delež obnovljivih virov za lastno rabo, okoljska sprejemljivost  in minimalni  vplivi na okolje).

Predlog o podelitvi Nagrade ZING za najboljše izvedene projekte sprejme Odbor za nagrade ZING, končno odločitev pa na podlagi predloga Odbora za nagrade sprejme UO ZING.

 Vlogo posredujte v zaprti ovojnici na naslov: GZS, Združenje za inženiring, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana z oznako: »ne odpiraj« Vloga za razpis nagrade za najboljše izvedene projekte od 2013 do 2015«.

 Vloga mora biti posredovana do 20. junija  2016.

 Podelitev nagrad:

 Nagrade bodo podeljene na svečani podelitvi oktobra  2016 ob zaključku posveta »Dan inženiringa«

 Informacije:

GZS – Združenje za inženiring, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana,

Tel.: 01/5898 254,

e-pošta: silva.rantasa@gzs.si

   

Dr. Zoran Marinšek

Predsednik UO ZING
Fotogalerija