Združenje za Inženiring

Novice


Dan inženiringa podelitev nagrad za najboljše izvedbene projekte


Združenje za inženiring - ZING je podelilo dve nagradi za najboljše izvedbene projekte s področja inženiringa:

1.     Za najboljši izvedeni projekt za področje infrastrukture podeli nagrado podjetju:  ESOTECH Velenje za projekt:  »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini-Naprave za pripravo pitne vode«.

 

2.      Za najboljši izvedbeni projekt s področja energetike podeli nagrado podjetju: RUDIS Trbovlje za projekt:  »Izgradnja naprave za razžveplanje dimnih plinov Bloka 6 v TE Šoštanj«.

 

Zaključki strokovnega posveta

 ·       Inženiringi imajo pomembno vlogo v slovenskem gospodarstvu saj integrirajo oziroma povezujejo več aktivnosti iz življenjskega cikla objekta ali sistema

·       Skupni direktni prispevek inženiringa in njegovi indirektni multiplikacijskimi učinki uvrščajo inženiring med eno najpomembnejših dejavnosti za uspešnost slovenskega gospodarstva na mednarodnih trgih, zlasti pri uveljavljanju na tržnih segmentih z hitrim razvojem tehnologij.

·       Za uspešno delo inženiringov so zelo pomembne izkušnje in reference na domačem trgu

·       Vlada RS mora s svojim načinom planiranja in izvajanja investicij v infrastrukturi, energetiki, industriji in varstvu okolja zagotoviti dolgoročen stabilen trg. Nujna je uvedba »Zlatega pravila  za investicije« kot ga poznajo v urejenih državah

·       Kriterij ( naš cilj) pri bodočih  investicijah je vsaj 55% udeležba domačih izvajalcev in vsaj 50.000 Eur povprečna dodana vrednost na zaposlenega

·       Za spodbujanje investicij in konkurenčnost inženiringov doma in v tujini so nujni novi  finančni inštrumenti, sodelovanje z državnimi inštitucijami in gospodarsko diplomacijo

·       Pri pripravi nove gradbene zakonodaje je potrebno upoštevati izkušnje gospodarstva, ki ni naklonjeno stalnim spremembam gradbene zakonodaje in pričakuje učinkovito zakonodajo, ki bo skrajšala postopke pridobivanja dovoljenj in se ne bo več vsako leto spreminjala.

·       Pri novi zakonodaji; Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti in Gradbenem zakonu je potrebno  upoštevati  dejavnost inženiringa skladno s slovenskim standardom SIST EN 16310  Inženirske storitve

Fotogalerija