Zapri

Novice


Arhiv: Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2014

JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU FINANČNIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI SEVNICA V LETU 2014

I. Naročnik
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.

II. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine Sevnica:

  1. PROMOCIJA IZDELKOV IN STORITEV NA SEJMIH
  2. POSPEŠEVANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST
  3. NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ

III. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko po pošti ali oddane osebno na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, najkasneje do 28.2.2014.

Več informacij je v priloženih dokumentih ali na spletni strani Občine Sevnica.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi