Inovacije Posavja


Inovacije in inovacijska dejavnost so za slovenska podjetja ključen dejavnik konkurenčnosti, ki v tako majhnem in odprtem gospodarstvu, kot je slovensko, velja le v globalnem prostoru. Inovatorji so tisti, ki prinašajo v podjetje sveže ideje, zamisli in rešitve.

Projekt GZS - izbor najboljših inovacij – se je pokazal kot zelo primeren način za spodbujanje in promoviranje inovacijskih dosežkov podjetij in posameznikov, navsezadnje je priznanje tudi odlična referenca za inovatorje.

Priznanja za najboljše inovacije
Na GZS Posavski gospodarski zbornici, Krško se zavedamo pomena inovativnosti v podjetjih. Preko Komisije za inovacije, ki deluje v okviru Sekcije za kakovost in okolje, nadaljujemo s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji
Priznanja se podeljujejo dvostopenjsko; na regionalni ravni ter na nacionalni ravni.

Regionalna raven
Območna gospodarska zbornica v tekočem letu objavi razpis »Priznanja za najboljše inovacije na regionalni ravni«. Regionalne ocenjevalne komisije ocenijo prispele projekte ter izberejo najboljše, ki se uvrstijo v naslednji krog – izbor najboljše inovacije na nacionalni ravni.

Nacionalna raven
Nacionalna komisija oceni projekte, ki so dosegli najvišje število točk na regionalni ravni. Priznanja za najboljše inovacije so praviloma tri (zlato, srebrno in bronasto), podeljena pa so v skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj "GZS inovacije".

Zakaj se prijaviti?
Prednosti za prijavitelje so:

  • promocija podjetja in inovacije preko GZS in portala https://daninovativnosti.gzs.si/ v Sloveniji,
  • promocija podjetja in inovacije v tujini (preko povezav GZS v tujini),
  • podeljene diplome oz. priznanja inovatorjem in podjetjem,
  • medijska odmevnost na regionalni in nacionalni ravni.

Vabljeni k sodelovanju!