Cenik najema dvoran GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško


Cenik najema dvoran GZS PGZK

Na GZS PGZK razpolagamo z opremljenimi poslovnimi prostori – predavalnico v kleti in sejno sobo v 2. nadstropju, ki ju poleg uporabe za lastno dejavnost oddajamo v najem za različne dogodke – srečanja, seje, predavanja, seminarje, poslovne razgovore, ipd.. Prostori se nahajajo na Bohoričevi ulici 9 v Krškem.

Oprema obeh prostorov vključuje:

  • Klimatiziran prostor
  • Oprema za projiciranje (računalnik, LCD projektor, flipchart)

Opis prostorov:

1.   Predavalnica v kleti

  • Konferenčna postavitev: do 26 sedežev
  • Šolska postavitev: do 28 sedežev
  • Samo sedeži brez miz: do 40 sedežev

Konf

solska

stoli

 

2.  Sejna soba v 2. nadstropju

  • Konferenčna postavitev: do 12 sedežev

sejna

Cenik:

Za člane GZS PGZK, s plačano članarino, velja popust 30 %.