Župani posavske regije


Občina

Župan

Naslov

Telefon
e-naslov

Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak

Bistrica ob Sotli 17
3256 Bistrica ob Sotli

03 800 1500
obcina@bistricaobsotli.si

Brežice

Ivan Molan

Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice

07 620 5500
obcina.brezice@brezice.si

Kostanjevica na Krki

Robert Zagorc

Ljubljanska cesta 7
8311 Kostanjevica na Krki

07 498 7275
obcina@kostanjevica.si

Mestna občina Krško

Janez Kerin

Cesta krških žrtev 14
8270 Krško

07 498 1100
obcina.krsko@krsko.si

Radeče

Tomaž Režun

Ulica Milana Majcna 1
1433 Radeče

03 568 0800
info@radece.si

Sevnica

Srečko Ocvirk

Glavni trg 19a
8290 Sevnica

07 816 1200
obcina.sevnica@siol.net

 

Državni portal - e-uprava


Gospodarski potencial Posavja


Gospodarski potencial Posavja:

 • energetski bazen: nuklearna elektrarna, termoelektrarna, načrtovane HE na spodnji Savi
 • tradicija v kovinarsko-predelovalni, tekstilni, lesni in papirni industriji, prepoznavne blagovne znamke, predelava surovin v višje stopnje predelave
 • tradicija v obrti, razvoj domače in umetne obrti
 • vlaganje v sisteme kakovosti
 • skupno povezovanje družb pri regijskih projektih (veriga HE na sp. Savi) in drugi
 • bogata naravna in kulturna dediščina kot osnova za razvoj turizma
 • razpoložljivi izviri termalne vode (v turistične in kmetijske namene)
 • zunanja meja EU na vzhodni slovenski meji s Hrvaško
 • čezmejno sodelovanje s Hrvaško
 • razvita razvojna infrastruktura (lokalne razvojne koalicije, podjetniški centri, rgionalna razvojna agencija,...)
 • oblikovanje obrtnih in industrijskih con, izkoriščanje razpoložljivih kapacitet prostora: obrtne in industrijske cone, poslovni prostori: proizvodne hale, pisarniški prostori,...
 • oživitev degradiranih površin, dajanje novih vsebin tem površinam (rudnik, gramoznice, peskokopi...)
 • geoprometni položaj regije: prometne povezave cestne, železniške in letalski promet