Promocija in podpora


Zastopanje interesov podjetij območnega gospodarstva

Območna zbornica zastopa interese gospodarstva v lastnem območju, v sistemu GZS in izven do lokalnih oblasti in institucij. Zastopanje interesov območnega gospodarstva se izvaja z zbiranjem, usklajevanjem, oblikovanjem in posredovanjem interesov in stališč tako posameznih družb kakor tudi skupna stališča gospodarstva regije Posavje.

Svetovanje

Svetovanje zajema neposredno svetovanje ter svetovanje preko sistema GZS in javnih teles. Vsebine svetovanj se nanašajo na:

 • gospodarsko zakonodajo in predpise,
 • delovna razmerja,
 • ekonomske odnose (doma in v tujini),
 • podjetniško svetovanje,
 • delovno zakonodajo in kolektivne pogodbe

Informiranje

Področje informatike vsebuje posredovanje informacij iz sistema GZS, Agencije za plačilni promet (APP), Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavoda za statistiko, Carine in drugimi. Na območni zbornici posredujemo informacije o:

 • registrih tujih podjetij,
 • sejmih doma in v tujini,
 • povpraševanju in ponudbi tako domačih kot tudi tujih podjetij,
 • nudimo informacije o nastopih na trgih posameznih držav,
 • promocijskih aktivnostih,
 • aktivnostih in pogojih za pridobitev certifikatov kakovosti,
 • specifičnih informacijah o tuji zakonodaji in tujih tržiščih itd.
 • Izobraževanje

Območna zbornica na področju izobraževanja organizira in izvaja strokovna izobraževanja v obliki:

 • organizira in izvaja strokovna izobraževanja, seminarje, tečaje in različna tematska predavanja,
 • izvaja javna pooblastila v zvezi s strokovnim izobraževanjem,
 • informira o možnih oblikah izobraževanja,
 • animira za ostale oblike izobraževanja.
Promocija

Promocija se izvaja z:

 • vključevanjem podjetij z območja v poslovne dogodke, ki jih organizira GZS,
 • neposredno z iskanjem potencialnih partnerjev,
 • povezovanje z novimi poslovnimi partnerji,
 • organiziranjem poslovnih srečanj ter posvetovanj in seminarjev o poslovanju s tujino,
 • organiziranjem skupnih nastopov na sejmih doma in v tujini

Razvoj in kakovost

Na področju kakovosti se izvajajo aktivnosti promocije, organiziranja in vključevanja v procese kakovosti v gospodarstvu.

Območna zbornica se vključuje v aktivnosti GZS na področju varstva okolja.


Avtor: OZ Posavje