Gospodarski potencial Posavja


Gospodarski potencial Posavja:

 • energetski bazen: nuklearna elektrarna, termoelektrarna, načrtovane HE na spodnji Savi
 • tradicija v kovinarsko-predelovalni, tekstilni, lesni in papirni industriji, prepoznavne blagovne znamke, predelava surovin v višje stopnje predelave
 • tradicija v obrti, razvoj domače in umetne obrti
 • vlaganje v sisteme kakovosti
 • skupno povezovanje družb pri regijskih projektih (veriga HE na sp. Savi) in drugi
 • bogata naravna in kulturna dediščina kot osnova za razvoj turizma
 • razpoložljivi izviri termalne vode (v turistične in kmetijske namene)
 • zunanja meja EU na vzhodni slovenski meji s Hrvaško
 • čezmejno sodelovanje s Hrvaško
 • razvita razvojna infrastruktura (lokalne razvojne koalicije, podjetniški centri, rgionalna razvojna agencija,...)
 • oblikovanje obrtnih in industrijskih con, izkoriščanje razpoložljivih kapacitet prostora: obrtne in industrijske cone, poslovni prostori: proizvodne hale, pisarniški prostori,...
 • oživitev degradiranih površin, dajanje novih vsebin tem površinam (rudnik, gramoznice, peskokopi...)
 • geoprometni položaj regije: prometne povezave cestne, železniške in letalski promet

 


Avtor: Aleksandra Ilić