Zapri

Novice


Arhiv: Seminar: Vas skrbi obisk inšpektorja za delo?; 29. 1. 2014

Veste, katere so najpogostejše kršitve in pomanjkljivosti delodajalcev
na področju delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu?

Vabimo vas na seminar, ki ga bo predstavil Borut Brezovar, magister znanosti delovnega in socialnega prava, dolgoletni Glavni inšpektor za delo na Inšektoratu RS za delo, ki bo

v sredo, 15. januarja 2014 od 12.00 do 15.15 ure
v sredo, 29. januarja 2014 od 13. do 16.15 ure
na Območni zbornici Posavje,
Bohoričeva 9, Krško.

Prihod oziroma že sama možnost prihoda inšpektorja za delo je za delodajalce, velike ali male, dokaj stresen. Pogosto se šele ob najavi delovnega inšpektorja začnemo spraševati o tem, kaj vse nam delovnopravna zakonodaja nalaga in ali izpolnjujemo vse zahteve. Obisk delovnega inšpektorja lahko pomeni tudi finančno breme, saj bo inšpektor v primeru ugotovljenih nepravilnosti mandatno kaznoval delodajalca.  

V zadnjem obdobju se je spremenila ali dogradila prav vsa zakonodaja s področja dela. Prvi je bil nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS 43/11), ki je v veliki meri spremenil pogled predvsem na zdravje pri delu in delodajalcu naložil popolnoma nove obveznosti v zvezi z tem, sledili so predpisi o urejanju trga dela (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela Uradni list RS 21/3013) ter nov Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013).

Vsi ti predpisi nalagajo udeležencem  dela, zlasti pa delodajalcem nove dolžnosti, pa tudi nove možnosti za urejanje odnosov na tem področju. V vseh navedenih zakonih je kot nadzor države predvidena inšpekcija dela, ki na terenu v delovnih sredinah neposredno nadzira spoštovanje dosedanjih in še zlasti novih določb delovne zakonodaje.

Pri teh nadzorih inšpektorji ugotavljajo slabo poznavanje veljavne zakonodaje, še posebej pa novosti, pri čemer so najslabše razmere pri srednje velikih in zlasti najmanjših delodajalcih.

VSEBINA SEMINARJA

 1. Mednarodne in domače pravne podlage inšpekcijskemu nadzoru
 2. Organiziranost inšpekcije dela v Republiki Sloveniji
 3. Okviri nadzora inšpektorjev za delo (delovna razmerja, varnost in zdravje pri delu, zaposlovanje, sociala)
 4. Pooblastila inšpektorjev dela in postopek nadzora
 5. Pravice delodajalca v inšpekcijskih postopkih
 6. Zapisnik o inšpekcijskem pregledu
 7. Različne vrste inšpekcijskih odločb in njihov namen
 8. Inšpektor dela kot prekrškovni organ
 9. Tipične kršitve in pomanjkljivosti na področju delovnih razmerij (novosti!)
 10. Tipične kršitve in pomanjkljivosti na področju varnosti in zdravja pri delu (novosti!)
 11. Dilema 1: nasvet ali kazen ob ugotovljenih napakah?
 12. Dilema 2: je inšpektor dela na delodajalčevi ali bolj na delavčevi strani?

   

NAMEN SEMINARJA
seznanitev udeležencev z najpomembnejšimi novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu in delovnih razmerij, kot tudi z organizacijo, pooblastili in načinom dela inšpektorjev dela.

ZAKAJ se udeležiti PRAV TEGA seminarja?
Ker boste izvedeli, kaj v zvezi z novostmi preverjajo inšpektorji dela in na kakšen način to počno, kakšne so posledice pomanjkljivosti in napak v zvezi z izvajanjem zakonodaje in kako je najprimerneje postopati v primeru inšpektorjevega obiska.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Vsem, ki v razmerjih dela na kakršenkoli način sodelujete, predvsem pa tistim, ki sprejemate odločitve in nosite odgovornost delodajalca v zvezi z izvajanjem delovnopravne zakonodaje v praksi

 • direktorjem,
 • managerjem organizacijskih enot,
 • delovodjem,
 • kadrovskim strokovnjakom,
 • samostojnim podjetnikom, računovodjem
 • ter vsem, ki se v praksi ukvarjate z urejanjem delovnih razmerij ali vas tematika zanima.

PREDAVATELJ
mag. Borut Brezovar, magister znanosti delovnega in socialnega prava, dolgoletni Glavni inšpektor za delo na Inšpektoratu RS za delo. Odličen poznavalec obravnavane tematike in priznan predavatelj na številnih srečanjih, delavnicah in konferencah doma in v tujini. Je avtor več kot štiridesetih objav v obliki publikacij, komentarjev in člankov s področja varnosti in zdravja pri delu, delovnih razmerij in inšpekcijskega nadzora.

KOTIZACIJA

 

ČLANI GZS

OSTALI UDELEŽENCI

90,00 EUR + 22 % DDV
za posameznega udeleženca iz podjetja, člana GZS

130,00 EUR +22 % DDV
za posameznega udeleženca iz podjetja, ki ni član GZS

 

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 27. 1. 2014 do 10. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi