Zapri

Novice


Arhiv: VSMO: Kako povračila stroškov v zvezi z delom ne bodo prevelik strošek delodajalca, 12.2.2013

 Popust za člane

V sodelovanju s Pravno službo GZS
vas v sklopu izobraževanj "Vi sprašujete, mi odgovarjamo"
vabimo na delavnico

KAKO POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM NE BODO PREVELIK STROŠEK DELODAJALCA,

ki bo v torek, 12. februarja 2013,
od 12. do 15.15 ure,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Krško, Bohoričeva 9.

Prejemki iz delovnega razmerja, kot jih je opredelil Zakon o delovnih razmerjih, so podrobneje urejeni v vsaki od kolektivnih pogodb dejavnosti. Ureditve se razlikujejo, zato se v praksi uporabe v poslovanju podjetja postavlja nemalo tehtnih vprašanj. Seminar s praktično aplikativno delavnico bo potekal v dveh delih:

 1. V prvem delu bomopredstavili sedanje veljavne pravne podlage za obračun plačila za delo s poudarkom na obračunu povračil stroškov zaposlenim v zvezi z delom;
 2. Celoten drugi del pa je namenjen interaktivnemu delu udeležencev v skupinah s praktičnim aplikativnim pristopom pri iskanju uporabnih rešitev za stroškovno učinkovitejšo ureditev povračil stroškov v zvezi z delom.

NAMEN DELAVNICE
Namen seminarja z delavnico je udeležence seznaniti z veljavnimi pravnimi podlagami in skozi interaktivno delo v skupinah in skupaj s predavateljema obravnavati izbrane probleme iz prakse, značilne za posamezne udeležence glede na njihovo dejavnost. Pri tem bodo skupine poskušale najti uporabne rešitve za stroškovno učinkovitejšo ureditev povračil stroškov v zvezi z delom na nivoju aktov delodajalca in kolektivnih pogodb dejavnosti ter jih utemeljile z vidika prakse in dosedanjih izkušenj udeležencev in predavateljev. Delavnica bo ponudila možnost diskusije o boljši opredelitvi posameznih institutov povračil stroškov v zvezi z delom, ki jih je praksa že osvojila.

ZAKAJ se udeležiti delavnice?

 1. Dobili boste pregled nad veljavnimi pravnimi podlagami za obračun plačila za delo, s poudarkom na obračunu povračil stroškov zaposlenim v zvezi z delom;
 2. Nadgradili boste svoje znanje na podlagi praktične izmenjave izkušenj in osvojili uporabne rešitve za stroškovno učinkovitejšo ureditev povračil stroškov v zvezi z delom v vašem podjetju;
 3. Dobili boste vpogled v izkušnje Gospodarske zbornice Slovenije kot vodilne delodajalske organizacije z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju, ki vam bo ponudila strokovna znanja za oceno in izboljšanje rešitev v praksi. Z izmenjavo izkušenj boste lahko pomembno prispevali k sistemskemu izoblikovanju kvalitetnejših pravnih norm avtonomnega delovnega prava v vaši dejavnosti, ki ključno vplivajo tudi na poslovanje slehernega podjetja.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA
direktorjem, prokuristom in drugim vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, računovodjem, finančnikom ter vsem, ki se posredno ali neposredno ukvarjate s to problematiko in bi želeli nadgraditi svoje znanje in izkušnje s področja izplačevanja povračil stroškov v zvezi z delom

VSEBINA

I. del: Povračila stroškov v zvezi z delom zakon uvršča med prejemke v delovnem razmerju, kamor sodijo:

 1. Plače in nadomestila plač
 2. Drugi osebni prejemki
 3. Povračila stroškov
 4. Pojmovanje bruto/neto prejemka in pomen tega pri izplačilu

II. del: Povračila stroškov – vsebinske in pomenske opredelitve

 1. povračilo stroška za prevoz na delo in z dela
 2. povračilo stroška za malico
 3. povračilo stroška za službeno pot
 4. terenski dodatek
 5. dodatek za ločeno življenje

III. del: Interaktivna delavnica s praktičnim aplikativnim pristopom in delom v skupinah

 1. obravnava izbranega problema iz prakse poslovanja udeležencev
 2. priprava možnih rešitev z utemeljitvami na izkušnjah iz prakse
 3. predlogi možnih uporabnihureditev povračil stroškov v zvezi z delom na nivoju aktov delodajalca in kolektivnih pogodb dejavnosti
 4. zaključki

PREDAVATELJA
Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav.,
se v Pravni službi GZS kot samostojna pravna svetovalka ukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom. Dodatno se je strokovno izpopolnjevala s tega področja v Dublinu, Torinu in Varšavi, Pragi, Firencah, Lyonu, Londonu. Vsa leta deluje kot sodnica porotnica na delovnem in socialnem sodišču ter kot mentorica študentom, diplomantom in pripravnikom. Je strokovna vodja trajnega projekta GZS o nesodnem reševanju individualnih delovnih sporov (ARDS) in vodi mediacijsko skupino pri GZS. Ukvarja se tudi s problematiko družbene odgovornosti in je certificirana pooblaščenka za preprečevanja mobbinga na delovnem mestu. 

Gregor Tasič, univ. dipl. prav.,
je pravni svetovalec v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja z delovnim in obligacijskim ter pogodbenim in statusnim pravom. Po diplomi je opravil pripravništvo Višjega sodišča v Ljubljani, stažiral v pisarni Evropskega parlamenta kasneje pa pridobival izkušnje v manjšem razvojnem podjetju

KOTIZACIJA

ČLANI GZS

OSTALI UDELEŽENCI

49,90 EUR + 20 % DDV
za posameznega udeleženca iz podjetja, člana GZS

99,90 EUR + 20 % DDV
za posameznega udeleženca iz podjetja, ki ni član GZS

Vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja, se prizna -15 % popust na del kotizacije za izvedbo seminarja.

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 7.2.2013 do 12. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi