Zapri

Novice


Arhiv: Seminar: Znižajte vašo davčno osnovo za leto 2012, 13.11.2012

 Popust za člane

Vabimo vas na aktualni seminar

"ZNIŽAJTE VAŠO DAVČNO OSNOVO ZA LETO 2012",

ki bo v torek, 13. novembra 2012, od 9. do 14. ure,
v predavalnici GZS OZ Posavje, Bohoričeva 9, Krško.

Smo v času, ko morajo odgovorni pri gospodarskih družbah in samostojni podjetniki pričeti razmišljati, kako optimizirati davčno osnovo za plačilo davka oz. dohodnine za leto 2012, saj je kar nekaj sprememb in novosti. Radi bi vas o njih pravočasno obvestili in seznanili, da jih boste znali upoštevati in uporabiti pri obračunu poslovanja za leto 2012. Novosti in spremembe so v glavnem pri uveljavljanju davčnih olajšav v investicije in vlaganja v raziskave in razvoj ter v stopnji obdavčitve. Seznanili vas bomo tudi, da morate imeti vse poslovne odločitve v skladu z zakonodajo določene in opredeljene v internih aktih.

Cilj seminarja je, ponuditi strokovno znanje, napotke in priporočila, ki jih boste potrebovali pri odločanju in pri izdelavi zaključnega računa za leto 2012.

VSEBINA SEMINARJA:

 1. Pravilnik o računovodenju, Sklepi podjetnika
 2. Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida
 3. Davčno priznani in nepriznani prihodki in odhodki
 4. Davčno delno priznani odhodki
 5. Davčni vidik stroškov dela in bonitet
 6. Ugotavljanje davčne osnove in njeno zniževanje
 7. Novosti na področju DDV, SRS, blagajniškega poslovanja
 8. Davčne olajšave za leto 2012 za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
 9. Prenos davčnih olajšav
 10. Pokrivanje davčne izgube in prenos nepokrite izgube
 11. Najpogostejše napake evidentiranja poslovnih dogodkov
 12. Odgovori na vprašanja udeležencev

SEMINAR JE NAMENJEN:
samostojnim podjetnikom; računovodjem in finančnikom; vodjem računovodskih servisov;knjigovodjem pri samostojnih podjetnikih; vsem računovodskim in finančnim delavcem.

PREDAVATELJICA: 
mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in zasebna višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:

 • za člane GZS OZ Posavje: 68,00 EUR (DDV vključen)
 • za ostale: 120,00 EUR (DDV vključen)

Kotizacijo ob potrditvi izvedbe izobraževanja nakažite na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 9.11.2012 do 12. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi