Zapri

Novice


Arhiv: Seminar: Opredmetena OS in njihov vpliv na davčno osnovo, 6.9.2011

Vabimo vas na seminar
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA (pripoznanje, prevrednotovanje, amortizacija, olajšave)
in njihov vpliv na DAVČNO OSNOVO!
",

ki bo v torek, 6. septembra 2011, s pričetkom ob 13. uri,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9, Krško.

"Velikost" stroškov amortizacije in vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev ter pravilno koriščenje "investicijskih" olajšav, pomembno vpliva na višino poslovnega izida in davčne osnove, zato je dobro "poznavanje" in razumevanje vsebine SRS 1 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA in z njim v povezavi SRS 13 STROŠKI AMORTIZACIJE nujno potrebno.

V sled navedenega za vse tiste, ki ste še začetniki, ali pa vam navedena tematika še povzroča sive lase organiziramo seminar, na katerem boste pridobili obilico znanja in koristnih informacij. 

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, , svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

VSEBINA SEMINARJA

1. Kaj je OPREDMETENO OSNOVNO SREDSTVO (OOS), oz. kdaj govorimo o OOS in kdaj o drobnem inventarju (DI),
2. Finančni najem in OOS,
3. Vlaganje v tuje OOS- sprememba SRS,
4. Kdaj »govorimo« o strošku vzdrževanja OOS in kdaj o strošku, ki povečuje njegovo nabavno vrednost,
5. Prevrednotovanje OOS,

6. AMORTIZACIJA OOS
•  Metode amortiziranja,
•  Letne amortizacijske stopnje- sprememba računovodske ocene.
•  Poslovna – »davčna« amortizacija,
•  Kdaj se ne pojavi »popravek vednosti«, ki je povezan z amortiziranjem.

7. OOS in koriščenje investicijskih olajšav v skladu z ZDDPO-2
•  kdaj, za nabavo katerega OOS,
•  pojasnila DURS-a,
•  najpogostejše napake !


PREDAVATELJICA
Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih ( knjigovodja, računovodja,…), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE

  • za člane GZS: 78,00 EUR (DDV vključen)
  • za nečlane: 120,00 EUR (DDV vključen)

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 2.9.2011 do 12. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

 

Fotogalerija

 

Arhivi