Zapri

Novice


Arhiv: Kratko in jasno o obdavčitvi aktualnih dohodkov fizičnih oseb, 26.5.2011

Vabimo vas na seminar

KRATKO IN JASNO O OBDAVČITVI "AKTUALNIH" DOHODKOV FIZIČNIH OSEB

v četrtek, 26. maja 2011, od 12. ure dalje,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.

Se vam ob izplačevanju dohodkov fizičnih oseb porajajo vprašanja glede obdavčitve (vrsta dohodka, davčna osnova, stopnja obdavčitve, prispevki, poseben davek na določene prejemke, …) in davčnega priznavanja le teh? Želite nadgraditi ali pa samo osvežiti svoje znanje o obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb ?

Če je vaš odgovor DA, pridite in skupaj bomo "na kratko in jasno" s pomočjo primerov iz prakse "obdelali" obdavčitev aktualnih izplačil fizičnim osebam ob tem pa se seznanili tudi z davčnim priznavanjem le teh v skladu z ZDDPO-1.

IZ VSEBINE:

1. Obdavčitev:

 • dohodka na podlagi udeležbe v dobičku,
 • dohodka prejetega za vodenje poslovnega subjekta,
 • dohodka prokurista,
 • regresa,
 • dohodka, prejetega za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja,
 • odpravnine (iz poslovnih razlogov in iz razloga nesposobnosti)
 • povračila stroškov v zvezi z delom in stroškov v zvezi s službenim potovanjem- kdaj se vštevajo v davčno osnovo in kdaj ne !
 • dohodka na podlagi pogodbenega razmerja (podjemna pogodba, tudi posamezni posel)- dohodka, doseženega s posredovanjem pri prodaji izdelkov ,
 • daril, nagrad, dobitkov v nagradni igri,
 • dohodka prejetega iz naslova prodaje odpadnih surovin- aktualno!
 • dohodka izplačanega osebi, samozaposleni v kulturi, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, ob tem uveljavlja posebno olajšavo za samozaposlene v kulturi in ima potrdilo DURS-a o uporabi znižane stopnje akontacije dohodnine,
 • dohodka dijakov in študentov za opravljanje prostovoljne prakse,
 • nadomestila imetnikom deleža na podlagi lastniškega deleža- kdaj drugi dohodek in kdaj dohodek, ki so obdavčuje kot dividenda

2. Kako je z obdavčitvijo izplačil fizičnim osebam v društvih ?
(nagrade, avtorski honorarji, povračila stroškov v zvezi z delom in službenim potovanjem,…)

3. Ne pozabimo na Poseben davek na določene prejemke !

SEMINAR JE NAMENJEN:
vodjem financ, računovodstva in zaposlenim, ki obračunavajo plače, povračila stroškov v zvezi z delom, direktorjem in lastnikom družb, vodjem računovodskih servisov, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

SEMINAR BO VODILA:
Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka z licenco DDSS, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih (knjigovodja, računovodja,…), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane GZS Območne zbornice Posavje znaša kotizacija 105 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 150 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 23.5.2011 do 12. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!

Fotogalerija

 

Arhivi