Zapri

Novice


Arhiv: Preženimo zadrege (in napake) pri pisanju dopisov, 6.5.2011

Vabimo vas na seminar

PREŽENIMO ZADREGE (IN NAPAKE) PRI PISANJU DOPISOV,

v petek, 6. maja 2011, od 10. do 15. ure,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.

Slovenščina je v Republiki Sloveniji uradni in državni jezik in za večino tu živečih tudi materni jezik. Vsak dan se pri sporazumevanju soočamo z dilemami in vprašanji, saj je slovenščina živ jezik, ki se spreminja. V gospodarskih podjetjih in ostalih ustanovah je temeljni besedni jezik sporazumevanja. Pomembno je, da so pisna sporočila jasna in slogovno ter pravopisno pravilna. Tudi preprost dopis je namreč sestavni del celostne podobe podjetja. Prvi vtis o drugem si ustvarimo tudi na podlagi njegovih pisnih sporočil.

 VSEBINA:

  • značilnosti pisnega (in ustnega) sporočanja,
  • načela pisnega sporočanja,
  • pravopisna pravila (mala in velika začetnica, ločila, pisanje skupaj – narazen, prevzete besede in besedne zveze),
  • slogovna in skladenjska pravila,
  • najpomembnejša oblikoslovna pravila,
  • značilnosti in sestavni deli najpogostejših besedilnih vrst (dopisa in vabila),
  • značilnosti elektronskega dopisovanja (netiketa).

NAČIN DELA:
Srečanje je zasnovano kot kombinacija teorije in prakse. Teoretičnim razlagam sledijo razlage s primeri, vaje in analiza. Nekaj časa namenimo tudi skupinskemu (po želji tudi individualni) pogovoru o najpogostejših napakah.

CILJ:
Jezikovna pravila so sestavni del splošnega poznavanja pisnega in ustnega komuniciranja, pravilno napisani dopisi pa ogledalo sporočevalca ter organizacije, v kateri dela. Namen seminarja je predstaviti jezikovna pravila, opozoriti na pogoste jezikovne zadrege in spodrsljaje ter pomagati pri izboljšavi poslovnega komuniciranja.Izobraževalno srečanje je namenjeno zaposlenim, ki ustvarjajo pisna sporočila (komunicirajo znotraj ustanove in tudi z zunanjimi partnerji) ter želijo, da so ta pravilno zapisana.

SEMINAR BO VODILA:
Irena Potočar Papež
, univ. dipl. pedagoginja in prof. slov. jezika ter NLP praktik, je vodja županovega kabineta v Mestni občini Novo mesto. Pred tem je 15 let delala v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Vodi jezikovne delavnice in seminarje ter predava o poslovnem bontonu (šole, vrtci, podjetje Krka, d. d., JP Komunala, Planet GV, nevladne organizacije, javna uprava ...), lektorira prispevke za tiskane medije in študijsko gradivo ter piše članke za mesečno prilogo časopisa.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane GZS Območne zbornice Posavje znaša kotizacija 105 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 150 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 3.5.2011 do 12. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!

Fotogalerija

 

Arhivi