Zapri

Novice


Arhiv: Posvet »Zdravje za Posavje – promocija zdravja na delovnem mestu«

Zaključni posvet projekta

»Zdravje za Posavje – promocija zdravja na delovnem mestu«

GZS Območna zbornica Posavje, Krško je z Aristotel, zdravstvenim centrom in partnerjem v projektu v letu 2015 pričela z izvajanjem projekta »Zdravje za Posavje – promocija zdravja na delovnem mestu«, ki je bil izbran na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letih 2015 in 2016. Promocija zdravja na delovnem mestu in aktivnosti za izboljšanje zdravja zaposlenih so se izvajale v enajstih sodelujočih podjetjih v obdobju dobrega leta. Informativno je bil projekt in njegove aktivnosti predstavljen še dodatnim zainteresiranim slušateljem. 

V četrtek, 10. novembra, smo na sedežu družbe Kostak d.d, ki je bilo eno izmed sodelujočih podjetij, zaključili projekt s posvetom, ki so se ga udeležili predstavniki različnih podjetij iz Posavja.

Ob uvodnem pozdravu gostitelja Miljenka Muhe, so besedo imeli predstavnik Izobraževalno raziskovalnega inštituta Ljubljana, Finančnega urada RS, Inšpektorata RS za delo in predstavnica ZZZS. 


V drugem delu posveta pa so bile predstavljen dobre prakse podjetij iz Posavja in gosta iz sosednje regije.


Gradiva oz. predstavitve so na voljo s klikom na naslov predstavitve v programu posveta.

Program

8.45

9.00

Registracija udeležencev

9.00

9.05

Uvodni pozdrav
Darko Gorišek, GZS Območna zbornica Posavje, Krško

Miljenko Muha, Kostak d.d.

9.05

9.45

Izzivi in tveganja delodajalcev pri obvladovanju stroškov dela v povezavi z izvajanjem programov promocije zdravja na delovnem mestu
Igor Hrast, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

9.45

10.15

Obdavčitev ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu

mag. Zvonko Špelko, FURS, Finančni urad Novo mesto

10.15

10.45

Priporočila inšpektorata RS za delo za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu

mag. Mladen Markota, Inšpektorat RS za delo

10.45

11.00

Odmor za mreženje in zdrav prigrizek

11.00

11.30

Gibanje zdravstvenega absentizma v Posavju, stanje in izzivi

doc. dr. Tatjana Mlakar, ZZZS, OE Novo mesto in Krško

11.30

12.50

Primeri dobre prakse s področja promocije zdravja na delovnem mestu

· Blaž Repše, Revoz d.d.

· Peter Žigante, Stane Iskra, Savaprojekt d.d.

· Oksana Levak, Aristotel d.o.o.

· Betka Cemič, Kostak d.d.

12.50

13.00

Sklepne misli in zaključek posveta

 

Zavedajmo se, da je vlaganje v zdravje zaposlenih trajnostna naložba!

“Projekt Zdravje za Posavje – promocija zdravja na delovnem mestu je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije”

Fotogalerija