Zapri

Novice


Arhiv: Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice v leto 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 29, Datum: 9. 6. 2017, Stran: 1484

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa stavbnih zemljišč, ki so bila kupljena od Občine Brežice v okviru prostorsko urejenih poslovnih, obrtnih in industrijskih con na območju Občine Brežice z namenom:

  • vzpostavitvi novega obrata,
  • širitvi obstoječega obrata,
  • diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki,
  • bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.

Namen razpisa je ohranjanje števila zaposlenih in spodbujanje selitve podjetniške dejavnosti iz urbanih naselij v urejene poslovne cone.

Več

Pogoji za sodelovanje: Po tem razpisu so do državne pomoči upravičena mikro, majhna, srednja in velika enotna podjetja:

  • s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine Brežice ali
  • s sedežem izven Občine Brežice, v kolikor imajo poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s stalnim prebivališčem v Občini Brežice in investirajo na območju Občine Brežice,
  • selijo svoj obrat iz urbanih naselij v urejene poslovne cone.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih sredstev je 82.106,95 EUR.

Razpisnik: Občina Brežice

Rok: Rok za prijavo je do prve srede v mesecu oziroma do porabe sredstev, vendar najkasneje do 30. 11. 2017.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali oddana v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Brežice.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, Tel: (07) 620-55-32.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Brežice: www.brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Fotogalerija

 

Arhivi