Zapri

Novice


Arhiv: Izvolili novo vodstvo GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško

Na Gospodarski zbornici Slovenije so aprila letos potekale volitve v organe GZS. Na volitvah so bili izvoljeni člani Upravnega odbora GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško in predstavniki posavskega gospodarstva, ki bodo njegove interese zastopali v Skupščini GZS.
Upravni odbor je sestavljen iz 15 voljenih predstavnikov, članov GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško in imenovanega direktorja zbornice.

Novoizvoljeni upravni odbor za mandatno obdobje 2019-2023 sestavljajo:

 • 7 predstavnikov velikih podjetij
 • DS Smith Slovenija d.o.o., Majda Androjna
 • GEN d.o.o., Martin Novšak
 • GEN-I, d.o.o., Danijel Levičar
 • HESS, d.o.o., Zdenka Kunej
 • Kostak d.d., Miljenko Muha
 • NEK d.o.o., Alenka Pirc
 • Vipap Videm Krško d.d., Jožica Stegne
 • 5 predstavnikov srednjih podjetij
 • Elmont d.o.o., Franjo Boh
 • Evrosad d.o.o. Krško, Boštjan Kozole
 • Kovis d.o.o., Alen Šinko
 • Metalna Senovo d.o.o., Dejan Marcola
 • TEB d.o.o., Jurij Colarič
 • 3 predstavniki malih podjetij
 • INO Brežice d.o.o., Aleksandar Cvetanovski
 • Savaprojekt d.d. Krško, Peter Žigante
 • Sipro inženiring d.o.o., Franc Katič

 

Za predstavnike GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško v Skupščini GZS so bili izvoljeni:

 • Danijel Levičar, GEN-I, d.o.o.
 • Zdenka Kunej, HESS, d.o.o.
 • Miljenko Muha, Kostak d.d.

Na včerajšnji konstitutivni seji upravnega odbora so člani izvolili tudi predsednika upravnega odbora in tri podpredsednike. Novi predsednik upravnega odbora GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško je Danijel Levičar, GEN-I, d.o.o., podpredsedniška mesta pa so zasedli Boštjan Kozole, Evrosad d.o.o. Krško, Zdenka Kunej, HESS, d.o.o. in Alen Šinko, Kovis d.o.o.

Za direktorja GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško je bil za mandatno obdobje 2019-2023 ponovno imenovan dosedanji direktor Darko Gorišek.

Fotogalerija

 

Arhivi