Zapri

Novice


Arhiv: Projekt "Podjetna 9ka"

                

 

Povzetek in namen operacije:

»Podjetna 9ka« uresničuje cilj Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Posavje, to je ustvariti zaposlitvene priložnosti in kakovostna delovna mesta.

S projektom se mlade poučuje o poklicih, predvsem tehničnih poklicih, ki so zaposljivi v lokalnem okolju. Mladi bodo tako imeli priložnost in pogoje za lažje izbiranje poklicne kariere in s tem kakovostnih delovnih mest. Gospodarstvo, šolstvo in lokalna skupnost bomo mladim omogočili lažje odločanje za kariero in vstop na trg delovne sile. Mladi v OŠ ne poznajo poklicev, nimajo podjetniških znanj, nimajo šolskih predmetov, ki bi spodbujali tehnične spretnosti, zato se  odločajo predvsem za družboslovne poklice, ki so »moderni« na trgu pa primanjkuje tehničnih poklicev. Projekt bo po OŠ izvajal interesne dejavnosti, poklicno usmerjanje v tehničnih poklicih, usposobil učitelje, nagovoril starše o pomenu in priložnostih v tehničnih poklicih, saj so tehnični poklici, poklici prihodnosti in so zaposljivi, zanimanje mladih zanje pa bomo uresničili skozi projektne aktivnosti.

 

Glavne aktivnosti operacije:

 • priprava programa izvedbe interesnih dejavnosti s področja  tehnike v OŠ
 • priprava analize stanja potreb po tehničnih poklicih
 • izvajanje interesnih dejavnosti na OŠ
 • pilotno izvajanje poklicnega usmerjanja za 9. razrede v OŠ v podjetjih
 • nakup opreme, materialov za izvajanje tehničnega pouka
 • izobraževanje učiteljev po OŠ za izvedbo aktivnosti
 • delavnice za starše s predstavitvijo poklicev
 • karierno-podjetniške delavnice za OŠ ter večgeneracijske delavnice
 • ogledi podjetij učencev OŠ s predstavitvijo poklicev v praksi

Projektni partnerji:

Vodilni partner: Občina Krško
Ostali partnerji:
Obrtno-podjetniška zbornica Krško, GZS Območna zbornica Posavje, Krško, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, OŠ Artiče, Metalika d.o.o.

Logo Obcina Krsko - Kopija.jpgOPZ.pngGZS.jpg
LEskovec.jpgKostanjevica.jpgARtiče.jpgMetalika.png.jpg

Način financiranja:

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Skupna vrednost projekta: 84.478,89 EUR od tega GZS OZ Posavje, Krško: 9.125,80 EUR.
Obdobje izvajanja: 1. 11. 2017 do 31. 10. 2019.
Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si in LAS: http://www.las-posavje.si

Cilji operacije:

 1. Določiti kadrovske potrebe
 2. Spodbuditi in razviti interes za področje tehnike
 3. Seznaniti učence v OŠ o priložnostih v zaposljivih poklicih
 4. Izobraziti učitelje, starše za razvijanje tehničnega interesa v zaposljivih poklicih;
 5. Predstaviti, približati, spodbuditi učence OŠ k izbiri tehničnih poklicev;
 6. Vzpostaviti sodelovanje (gospodarstvo, šolstvo, lokalna skupnost)i
 7. Dvigniti ugled tehničnih poklicev in zavedanja o potrebnosti vseh poklicev

 

Opis pričakovanih rezultatov:

1.       1 analiza potreb po tehničnih poklicih;

2.       3 programi izvedbe tehničnih interesnih dejavnostih OŠ;

3.       8 izvedenih delavnic o interesnih dejavnosti na OŠ;

4.       1 izobraževanje za učitelje in svetovalne delavce za izvedbo interesnih dejavnosti;

5.       6 karierno–podjetniških dni za učence OŠ (tudi s prilagojenim programom);

6.       3 ogledi podjetij in 6 predstavitev poklicev v praksi


 

 

Fotogalerija

 

Arhivi