Zapri

Novice


Arhiv: Projekt POLET: Poskrbimo za varstvo in zdravje na delovnem mestu

POLET

 

28. april je Mednarodna organizacija dela že leta 2003 razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Namen je zelo jasen – povečati pozornost svetovne javnosti za problematiko varnosti in zdravja pri delu ter spodbuditi ustvarjanje takšne varnostne in zdravstvene kulture, ki bo trajno zmanjševala število z delom povezanih bolezni in nezgod.

Podjetja ugotavljajo, da so zdravi in zadovoljni zaposleni eden izmed temeljev njihove uspešnosti. A čeprav se vlaganje v ukrepe za ohranjanje in krepitev zdravja na delovnem mestu delodajalcu dolgoročno povrne (lahko celo večkratno), številni delodajalci v Sloveniji na tem področju ukrepajo le toliko, da zadostijo zakonskim določilom. Žal so mnoga podjetja na ukrepe zdravja na delovnem mestu gledala predvsem kot na nepotrebne in kot finančno breme. Zadnja leta se situacija sicer nekoliko spreminja in v Sloveniji ugotavljamo, da prihaja vrednota zdravja znova v ospredje – tako v podjetjih kot pri zaposlenih. Podjetja se vse bolj posvečajo zdravju zaposlenih, zaposleni pa vse bolj skrbijo za svoje zdravje. Pomemben korak na področju zdravja na delovnem mestu je bil narejen leta 2011, ko je bil sprejet nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), po katerem so delodajalci dolžni načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu ter morajo za promocijo zagotoviti potrebna sredstva.

Kljub zakonskim spremembam in dejavnostim različnih javnih institucij, sindikatov, delodajalcev in drugih akterjev, katerih cilj je skrb za zdravje na delovnem mestu, bi se na omenjenem področju lahko naredilo še veliko več. Predvsem s skupnimi prizadevanji in sodelovanjem vseh omenjenih akterjev bi lahko v Sloveniji dolgoročno dosegli korenite spremembe in na področju zdravja zaposlenih stopili v korak z drugimi razvitimi evropskimi državami.

>>> VIR

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Fotogalerija

 

Arhivi