Zapri

Novice


Arhiv: Projekt POLET: Prilagajanje delovnega okolja starajoči se delovni sili

POLET

 

Zmanjševanje delovne sposobnosti starejših in prezgodnje upokojevanje lahko pomenita visoke stroške za podjetja in celotno gospodarstvo ter vodita do pomanjkanja ustrezne delovne sile. Zato je pomembno, da se podjetja posvečajo svojim zaposlenim in njihovemu zdravju ter da izvajajo posebne ukrepe, s katerimi ohranjajo delovno sposobnost in zavzetost za delo tudi pri starejših starostnih skupinah.

 

Zdravje je največje bogastvo

V večini držav Evropske unije se je upokojitvena starost tako kot v Sloveniji zvišala in države si prizadevajo za preprečevanje predčasnih odhodov zaposlenih v pokoj. Kronične zdravstvene težave, kot so bolezni kostno-mišičnega sistema in duševne težave, vplivajo na delovno sposobnost in produktivnost pri delu. Kot kažejo primeri dobre prakse in strokovne raziskave, je promocija zdravja na delovnem mestu izjemno dragocena tako za izboljšanje dobrega počutja kot delovnih sposobnosti zaposlenih, in sicer v vseh starostnih skupinah. Z ukrepi promocije zdravja na delovnem mestu, ki vključujejo skrb za fizično in psihosocialno zdravje zaposlenih, lahko podjetja pomembno vplivajo na delovno zagnanost, dobro počutje in zdravje zaposlenih, izboljšajo njihovo delovno sposobnost ter zmanjšajo tveganja za predčasno upokojevanje.

Spreminjanje ergonomije delovnih mest

Starejši zaposleni sicer nimajo vsi težav na delovnem mestu, a podjetja bi se morala prilagajati tistim, ki potrebujejo dodatno podporo. S spreminjanjem ergonomije delovnega mesta lahko podjetja naredijo veliko, še bolj smiselno je, da zakonitosti ergonomskega delovnega okolja postanejo način urejanja vseh delovnih mesti za vse starostne skupine. Ustrezni stoli, podpora za noge ali roke, možnost sedenja v proizvodnji, lažje berljivi računalniški zasloni in še mnogo drugega. Prilagajanje delovnega okolja ali orodij za delo je dobro pospremiti z ustreznimi izobraževanji zaposlenih o pomenu ergonomije. Tudi ozaveščanje o normalnem procesu staranja in skrbi za lastno zdravje je lahko zelo učinkovito. Nekatera podjetja organizirajo za svoje zaposlene celo različne oblike rekreacije in druge programe dobrega počutja, kot so masaže in učenje sprostitvenih tehnik.

Prilagajanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest

Včasih so določene prilagoditve delovnega mesta dovolj, drugič je bolje, da se za starejšega zaposlenega poišče drugo ustreznejše delovno mesto znotraj podjetja. Na primer takšno, ki zahteva manj fizičnega napora, ali takšno, kjer je manj možnosti za vsakodnevne stresne situacije. Novo delovno mesto bo najverjetneje zahtevalo tudi nove veščine, nekatera dodatna usposabljanja in izobraževanja, kar bi moralo biti v interesu tako zaposlenih kot njihovih delodajalcev. Starejši zaposleni z bogatimi znanji in dolgoletnimi izkušnjami so lahko odlični svetovalci, mentorji mlajšim kolegom, strateški planerji in podobno. S takšnim izkoriščanjem njihovega potenciala lahko podjetja pridobijo veliko, hkrati pa jih izjemno motivirajo, da upokojitev odložijo na kasnejše obdobje.

Podjetja, ki izberejo takšno strategijo in izvajajo predstavljene ukrepe, so lahko zelo uspešna pri ohranjanju zaposlenih, tudi starejših, dvigu njihove produktivnosti in izboljševanju organizacijske kulture. Posledično se bodo ukrepi poznali tudi pri poslovnih rezultatih.

 >>> VIR

 

 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


 

Fotogalerija

 

Arhivi