Zapri

Novice


Arhiv: Nov zakon o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1

Projekt odprave administrativnih bremen za podjetja in spremembe v evropski zakonodaji s področja varnosti in zdravja pri delu so privedle do spremembe zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Rezultat tega je v letu 2011 sprejeti Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je na tema področju prinesel nekatere bistvene spremembe in vam jih bomo prestavili na posvetu

NOV ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU – ZVZD-1
ki bo v četrtek 16. februarja 2011 ob 14,00 uri na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, v dvorani B/1.nadstropje

Prihajajoče spremembe naj bi poenostavile postopke in ureditev varnosti in zdravja pri delu pri čemer pa se stopnja varnosti in zdravja delavcev naj ne bi zmanjšala.

PROGRAM DELAVNICE:

1. KRATEK PREGLED RAZLOGOV ZA PRENOVO ZVZD

2. PREGLED OSNOVNIH ZNAČILNOSTI NOVEGA ZAKONA

 • Opredelitev delavca in delodajalca
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja in smernice
 • Delodajalec kot strokovni delavec
 • Posebna ureditev za samostojne podjetnike posameznike
 • Delovna dovoljenja
 • Sankcije

3. PREGLED PRAVILNIKOV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu
 • Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu
 • Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu
 • Smernice za promocijo zdravja pri delu

IZVAJALEC DELAVNICE:

Igor Knez, univ.dipl.prav., Samostojni pravni svetovalec v Zakonodajno–pravni službi GZS, kjer se ukvarja predvsem s področjem gospodarskega in civilnega prava ter sodeluje v zakonodajnih postopkih. Je tudi član skupine predstavnikov socialnih partnerjev za pripravo predloga novele Zakona o varnosti in zdravju pri delu pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije v strokovni skupini MDDSZ imenovani s strani Ekonomsko socialnega sveta za pripravo predlogov pravilnikov s področja varnosti in zdravja pri delu.

Delavnica bo trajala 90 minut, po njej pa bo na voljo čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

KOTIZACIJA:

 •  Za člane GZS ZKGM znaša kotizacija 40,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja, ki je član GZS, se prizna 20% popust
 • za ostale pa 100,00 EUR (z vključenim DDV)

V kotizacija je vključeno tudi gradivo.

Prosimo, da kotizacijo nakažete pred začetkom seminarja na poslovni račun št. 02924-0017841495 odprt pri NLB d.d. Ljubljana sklic 2030- matična številka podjetja. Kopijo potrdila o plačani kotizaciji prinesite s seboj ali pošljite po faksu 01/58 98 100.

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 01/58 98 276 Anica Skubic ali 01/58 98 313 Irma Butina.

Vabljeni k prijavi!

Irma Butina

Direktorica ZKGM


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.