Poklicni novinarji:

§  Kolektivna pogodba je bila sklenjena v letu 1991 med GZS (Združenje za tisk in medije), Svetom RTV Slovenija in GIZ nekomercialnih radijskih postaj Slovenije (na strani delodajalcev) in Sindikatom novinarjev Slovenije (na strani delojemalcev).

§  V letu 1998 sta GZS in GIZ enostransko odstopila od kolektivne pogodbe, kar pravno pomeni, da določila Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje ne veljajo za članice GZS in GIZ, odstop je utemeljila s pismom SNS.

§  Pravno stanje v zvezi s Kolektivno pogodbo za poklicne novinarje - pripravila Pravna služba GZS,

§  Kolektivna pogodba za poklicne novinarje (Uradni list RS, št. 31/1991-I, 61/2008 -  določa veljavnost samo za Javni zavod RTV Slovenija).Več na >>>

Delovno in socialno sodišče  v Ljubljani je v kolektivnem delovnem sporu predlagatelja: Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica, Dimičeva 13, Ljubljana, ter stranskih intervenientov na strani predlagatelja: 1. Primorske novice, d.o.o., Ulica osvobodilne fronte 12, Koper, 2. Delo, d.d., Dunajska 5, Ljubljana, 3. Časnik Večer, d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, Maribor, 4. RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, in nasprotnega udeleženca: Sindikat novinarjev Slovenije, Wolfova 8, Ljubljana, dne 26. 1. 2017 razsodilo:

 Kolektivna pogodba za poklicne novinarje od 6. 5. 2009 dalje ne velja za GZS-Medijsko zbornico, ki je pravni naslednik Združenja za tisk in medije, in za ČZP Večer, d.d., Maribor, ČZP Primorske novice, Koper, in Delo, d.d., Ljubljana.

 Odločitev v zadevi kolektivnega spora je bila z oznako X Pd 1363/2016 objavljena v Uradnem listu št. 30 z dne 16.6.2017, v razglasnem delu na strani 1574, s podatkom, da je zadeva pravnomočna 4.5.2017.

 Odločitev je bila potrjena v revizijski presoji  v zadevi VIII Ips 239/20217 z dne 12.9.2018.