Koristni naslovi


 • Gospodarska zbornica Slovenije
  Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
  Tel.: 01/5898 000
  Faks: 01/5898 100
  http://www.gzs.si
 • GZS - Medijska zbornica
  Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
  Tel.: 01/5898 313
  Faks: 01/5898 100, 5898 200

  Pomembnejši naslovi v tujini:
 • ENPA - European Newspaper Publishers Association  (predstvanik nacionalnih združenj založnikov časopisov na nivoju Evrope),
  Rue de Pierres, 29 Bte 8, B - 1000 Bruxelles
  Tel.: (32) 2 551 01 90,
  Faks: (32) 2 551 01 99
  http://www.enpa.be/
 • EBF - European Booksellers Federation (evropsko združenje knjigotržcev)
  Rue du Grand Hospice 34 A, B - 1000, Brussels
  Tel.: (32) 2 223 4940,
  Faks: (32) 2 223 4941
  http://www.ebf-eu.org/
 • FAEP - European Federation of Magazine Publishers (predstvanik nacionalnih združenj založnikov revij in drugih periodičnih publikacij na nivoju Evrope)
  Rue d'Arlon 15, B-1050 Brussels, BELGIUM
  Tel: (32) 2 286 80 94,
  Faks: (32) 2 286 80 95
  http://www.faep.org/
 • FEP - Federation of European Publishers (Združenje evropskih knjižnih založnikov)
  204, Avenue de Tervuren - 1150 Brussels,
  Tel.: (32) 2 770 11 10
  Faks: (32) 2 771 20 71
  http://www.fep-fee.be/
 • FESPA - Federation of European Screen Printers Associations
  7a West Street, Reigate, Surrey RH2 9BL, United Kingdom
  Tel.: (44) 1737 2407 88
  Fax: (44) 1737 2407 70
  http://www.fespa.com/
 • FOGRA - Graphic Technology Research Association
  Streitfeldstraße 19 - 81673 München, Postfach 80 04 69 - 81640 München
  Tel.: (49) 89 4318 20
  http://www.fogra.org/
 • IFPI - International Federation of the Phonographic Industry (mednarodno združenje fonogramske industrije)
  54 Regent Street, London W1B 5RE, United Kingdom
  Tel:  (44) 20 7878 7900 ,
  Faks: (+44) 20 7878 7950
  http://www.ifpi.org/
 • IFRA - International Association for Media Publishing
  http://www.fiej.org/ifra/ifra.html
 • INTERGRAF - International Confederation for Printing and Allied Industries
  Square Marie-Louise, 18 (bte 27), B-1000 Brussels (Belgium)
  Tel.: (32) 2 230 86 46 ·
  Fax: (32) 2 231 14 64
  http://www.intergraf.org/
 • IPA - International Publishers Association (Mednarodno združenje založnikov)
  3. avenue de Miremont, CH - 1206 Geneve
  Tel.: (4122) 346 30 18,
  Faks: (4122) 347 57 17
  http://www.ipa-uie.org
 • IRD - Institut für rationale Unternehmensführung in der Druckindustrie
  Fasaneriestraße 12, 63456 Hanau
  Tel.: (06181) 96406-0,
  Fax: (06181) 96406-19
  http://www.ird-online.de/
 • WAN - World Association of Newspaper (Svetovno združenje časopisov)
  25 rue d'Astorg , 75008 Paris, France
  Tel.: (33-1) 47 42 85 00
  Fax : (33-1) 47 42 49 48
  http://www.wan-press.info/
 • WIPO - World Intelectual Property Organisation
   http://www.wipo.int

Pomembnejši naslovi doma: 

 • Srednja medijska in grafična šola
  Pokopališka 33, 1000 Ljubljana
  Tel.: 01/ 620 9400,    T: 01/620 94 10 (zbornica)
  F: 01/620 94 01
  E:  info@smgs.si
 • Inštitut za celulozo in papir
  Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana
  Tel.: 01/2002 800,
  Faks: 01/4265 639 
  http://www.icp-lj.si/index.htm
 • Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
  Kotnikova 6, 1000 Ljubljana
  Tel.: 01/4783 133,
  Faks: 01/4783 110
  http://www.sipo.mzt.si/
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
  Tel.: 01/4783 330, 01/4783 331,
  Faks: 01/4783 344
  http://www.mddsz.gov.si/
 • Tržni inšpektorat Republike Slovenije
  Parmova 33, 1000 Ljubljana
  Tel.: 01/4361 622,
  Faks: 01/4361 645
 • SOZ - Slovenska oglaševalska zbornica
  Parmova 53, 1000 Ljubljana
  Tel.: 01/4396 050,
  Faks: 01/4396 059
  http://soz.si/
 • Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije
  Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana
  Tel.: 01/4734 900,
  Faks: 01/4328 036
  http://www.atrp.si/
 • Svet za radiodifuzijo Republike Slovenije
  Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana
  Tel.: 01/2804 660,
  Faks: 01/4363 595
  http://www.sigov.si/srd/
 • Avtorska agencija za Slovenijo
  Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana
  Tel.: 01/3001 560,
  Faks: 01/2310 240
  http://www.aas.si/
 • SAZAS - Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije
  Tržaška 34, 1000 Ljubljana
  Tel.: 01/4238 110,
  Faks: 01/4238 126
 • ZAMP - Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije
  Kersnikova 10a, 1000 Ljubljana
  Tel.: 01/4341 690,
  Faks: 01/4341 698
 • IPF-SI - Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije
  Komenskega 12, 1000 Ljubljana
  Tel.: 01/4750 936,
  Faks: 01/4750 939
  http://www.ipf-si.org/
 • ZDS - Združenje delodajalcev Slovenije
  Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
  Tel.: 01/ 5634 880,
  Faks: 01/4327 214
  http://www.zds.si
 • Konfederacija sindikatov Pergam
  Trg OF 14, 1000 Ljubljana
  Tel.: 01/2302 246, 2302 247, 2310 476
 • SNS - Sindikat novinarjev Slovenije
  Wolfova 8, Ljubljana
  Tel.: 01/4260 366
  Faks: 01/4260 366
  http://www.novinar.com/sindikat/
 • Mirovni institut
  Metelkova 6, 1000 Ljubljana
  Tel.: 01/2347 720, 2347 727,
  Faks: 01/2347 731
  http://www.mirovni-institut.si/
 • Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
  Stegne 7, 1000 Ljubljana
  T: 01 583 63 00
  F: 01 511 11 01
  http://www.apek.si/ 
 • Inštitut akademija za multimedije
  Leskoškova 12
  SI-1000 Ljubljana
  Tel: 01/524 00 44
  Faks: 01/524 01 55
  Mob: 041/968
  http://www.iam.si/predstavitev
 • Visoka šola za storitve
  Cesta na Brdo 69
  SI-1000 Ljubljana
  T:01/252 8160
  F: 01/252 8165
  http://www.vist.si/
 • Visoka šola za dizajn v Ljubljani
  Vojkova 63
  SI-1000 Ljubljana
  T: 059 23 5010
  F: 059 23 5012
  http://www.vsd.si/

 • Univerza v Ljubljani
  Fakulteta za družbene vede
  Kardeljeva ploščad 5
  SI-1000 Ljubljana
  T:01/580 5100
  F:01/580 5101
  http://www.fdv.uni-lj.si/

 

 

 

 

 

 


Avtor: Medijska zbornica