Medijska zbornica

Skupščina GZS je na svoji seji 22. maja 2012 potrdila ustanovitev Medijske zbornice, ki bo nadaljevala in nadgradila delo dosedanjega Združenja založnikov časopisov in revij, Združenja za radiodifuzijo in Združenja grafične industrije.

Na 1. redni seji 13.06.2023  je UO Upravni odbor Medijske zbornice  potrdil novega direktorja zbornice g. Vladimirja Kukavica.

 

Veselimo se sodelovanja in novih poslovnih izzivov!


  • Medijska zbornica deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Svoje različne interese članice uresničujejo v okviru enega ali več združenj organiziranih znotraj MZ:
  • Združenje založnikov časopisov in revij,
  • Združenje grafične dejavnosti,
  • Združenje radiodifuznih medijev.

Upravni odbor Medijske zbornice je na 1. redni seji 4. oktobra 2023 sprejel nov  Pravilnik o organizaciji in delu Medijske zbornice.

Medijska zbornica
Predsednik UO: Rajko Djordjevič, VTV Studio d.o.o., Velenje