Pravilniki, pogodbe, predpisi in drugi dokumenti


ki jih je sprejela Medijska zbornica


Pravilnik o organizaciji in delu Medijske zbornice

Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost sta bila sprejeta dva pravilnika o stopnjah odpisa blaga:

Pravilniki o podeljevanju nagrad združenja:

 

 


Avtor: Medijska zbornica
Pripeti dokumenti