Pravilniki, pogodbe, predpisi in drugi dokumenti


ki jih je sprejela Medijska zbornica


Pravilnik o organizaciji in delu Medijske zbornice

Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost sta bila sprejeta dva pravilnika o stopnjah odpisa blaga:

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih sta veljavni dve kolektivni pogodbi dejavnosti:

 Poklicni novinarji:

Sporazumi sklenjeni z Združenjem SAZAS

Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v TV programih v RS št. 2014.pdf
Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v RA programih, ki nimajo statusa posebnega pomena v RS št. 2018.pdf

 

ZDS - Združenje delodajalcev Slovenije


Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 5634 880,
Faks: 01/4327 214
http://www.zds.si

GZS - Pravna služba
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Tel.: 01/5898 184
Fax: 01/5898 100
https://www.gzs.si/DRNivo2.asp?IDpm

 

Pravilniki o delu Zbornice in njegovih sestavnih delov:,

 

Pravilniki o podeljevanju nagrad združenja:

Pravilniki - ostali

 


Avtor: Medijska zbornica
Pripeti dokumenti