Zapri

Koristne povezave - portali GZS

 • SRIP MATPRO: spletna stran Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO)
 • Analitika GZS
  - Napovedi makroekonomskih kazalcev. Analitska skupina GZS maja in oktobra pripravlja neodvisne ocene in napovedi makroekonomskih agregatov in indikatorjev na letni ravni  za Slovenijo (BDP po komponentah povpraševanja, cene, plače, ...), kot tudi za mednarodno okolje. Ocene in prognoze predstavijo in objavijo v strokovni publikaciji Konjunkturna gibanja, kot tudi drugih gradivih GZS, na spletnih straneh.
 • Pravni portal GZS
  - Zakonodajni kompas. Elektronski bilten z imenom Zakonodajni kompas pokriva področje politik in zakonodaje, s poudarkom na dosežkih GZS, stališčih in komentarjih, Agendah, informacijijah o prejeti zakonodaji ter zakonodaji v pripravi. Z Zakonodajnim kompasom vas vsakih štirinajst dni seznanjajo o tem, kateri  za vaše poslovanje pomembnejši zakoni so bili v zadnjem času sprejeti in objavljeni v Uradnem listu RS; kateri zakoni so v pripravi in nanje s svojim mnenjem še lahko vplivate. Izvedeli boste tudi, kako uspešni smo bili pri zastopanju vaših interesov in kaj smo dosegli. Seznanili se boste aktualnimi stališči in komentarji Gospodarske zbornice Slovenije.
  - Plačni kažipot. Koristen in potreben pripomoček pri obračunu plač, drugih prejemkov iz dela in povračil stroškov. V Plačnem kažipotu so na enem mestu pregledno zajeti vsi podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela. Objavljena je tudi preglednica vseh prejemkov iz dela po uredbi, ki jih davčno obravnava kot odhodek za posameznega delodajalca. V Plačnem kažipotu boste našli tudi povprečja, ki so potrebna pri izračunu nekaterih drugih prejemkov, kot so jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.
  - Čistopisi Kolektivnih pogodb. Gospodarska zbornica Slovenije je skleniteljica prve kolektivne pogodbe na Slovenskem. Dolgoletne izkušnje skupaj z novimi pristopi, ki jih zahtevajo vsakokratne družbene in gospodarske razmeram, botrujejo temu, da je GZS še danes najvplivnejša delodajalska organizacija v Sloveniji. GZS podpira konstruktiven in povezovalen socialni dialog, ki vodi k večji produktivnosti, konkurenčnosti in boljšim delovnim mestom. Člani GZS v povprečju ustvarijo kar 30 odstotkov več dodane vrednosti na zaposlenega v primerjavi s gospodarskimi družbami, ki niso člani GZS
  - Davčne blagajne. Davčne blagajne je potrebno uporabljati od 2. januarja 2016. Uporabljati jih morajo zavezanci, ki izpolnjujejo vse tri naštete pogoje hkrati:
  -  morajo izdati račun za dobavo blaga ali storitev,
  - morajo voditi poslovne knjige in evidence,
  - za dobavljeno blago ali storitev prejmejo plačilo v gotovini (bankovci, kovanci, plačilna ali kreditna kartica, ček itd.)
 • Oglaševanje preko GZS. Izbirate lahko med promocijo v poslovni stavbi GZS, spletnim oglaševanjem, oglaševanjem v reviji in promocijo na poslovnih dogodkih.
 

Drugi portali

 • Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije. Vključuje se v domačo in mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu. Inštitut v okviru svoje dejavnosti daje poseben poudarek znanstvenim osnovam za varstvo okolja in spremljanje procesov v njem ter razvoju novih in čistih tehnologij.

 • Inštitut za varilstvo. Institut za varilstvo je gospodarska družba, ki ima status znanstveno-raziskovalne organizacije. Je neodvisen organ za certificiranje osebja in za ugotavljanje skladnosti. Ukvarja se še s preskušanjem, svetovanjem, izobraževanjem, projektiranjem, nadzorom, izdelavo naprav, varilskimi deli in raziskavami.

 • Društvo livarjev Slovenije. Društvo livarjev Slovenije združuje livarske in druge strokovnjake, ki so zainteresirani za livarstvo. Včlanjuje tudi zainteresirana podjetja in posameznike iz tujine. Osnovni cilj je strokovno izobraževanje s prirejanjem posvetovanj, seminarjev, predavanj, študijskih potovanj kakor tudi izdajanje osrednjega strokovnega glasila Livarski vestnik in posredovanje strokovne literature. Izdaja tudi Zbornik predavanj in seminarjev.

 

Avtor: Združenje kovinskih materialov in nekovin

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.