Zapri

26. 10.: Izredna seja Sveta za energijo

Ministri in ministrice EU za energijo bodo na seji Sveta za energijo izmenjali mnenja o sporočilu Komisije z naslovom „Spopadanje z naraščajočimi cenami energije: nabor orodij za ukrepanje in podporo“, ki je bilo predstavljeno 13. oktobra, razpravljali pa bodo tudi o morebitnih blažitvenih ukrepih na nacionalni ravni in ravni EU. Povezava na dokumente: Informativni dopis predsedstva o cenah energije Sporočilo Komisije o cenah energije Cene energije v EU (Evropska komisija)

JO - Glavno mesto Slovenije na poti v krožno gospodarstvo

Začela se je javna obravnava (JO) gradiva Krožni potenciali Ljubljane 2021 - 2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045. Predloge, pripombe in razmišljanja o dokumentu sprejemamo do 15. novembra 2021.

Študija o vključitvi sežiga komunalnih odpadkov v sistem EU ETS - Ocena koristi za podnebje

Študija o vključitvi sežiga komunalnih odpadkov v sistem EU ETS - Ocena koristi za podnebje

Ocena, ki jo je za Zero Waste Europe izvedel CE Delft, kaže, da bi lahko dodatni stroški sežiganja komunalnih odpadkov, ki bi nastali z vključitvijo v sistem za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (EU ETS), delovali kot spodbuda za preprečevanje nastajanja odpadkov in recikliranje. S tem bi recikliranje postalo dolgoročneje cenejše kot sežiganje. Poleg zmanjšanja emisij toplogrednih plinov izsledki kažejo tudi na potrebo po novih delovnih mestih. Študija prikazuje tudi podatke Eurostata o deležu recikliranja, sežiga in odlaganja po posamezni državi članici EU.

Nova strategija EU za bolj zdravo in trajnostno hrano

Nova strategija EU za bolj zdravo in trajnostno hrano

Evropski poslanci so sprejeli novo strategijo EU „od vil do vilic“ in predstavili načrte za proizvodnjo bolj zdrave hrane in zagotavljanja prehranske varnosti ter poštenega plačila za kmete ter zmanjšanje okoljskega odtisa v kmetijstvu.

Javna obravnava Osnutka operativnega programa varstva pred hrupom

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je dalo v javno obravnavo osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom. Program izboljšuje kakovost življenja ljudi, ki živijo na območjih s prometom najbolj obremenjenih železniških prog in cest in s tem zmanjšuje število prebivalcev, ki so obremenjeni s hrupom. Pripombe in predloge lahko do 8. novembra posredujete na e-poštni naslov gp.mop@gov.si, pri čemer uporabite obrazec za pripombe.

Druga sistemska priporočila za ureditev sistema odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo sistemska priporočila za izvajanje sistema odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča NUSZ - številka 2. Z upoštevanje sorazmernosti in pravne varnosti zavezancev je Ustavno sodišče presodilo, da ni ustavno utemeljeno drugačno obravnavanje energetskih nepremičnin v primerjavi z ostalimi poslovnimi in industrijskimi nepremičninami (op.: zakon je predvideval davčno stopnjo 0,75 % za poslovne in industrijske nepremičnine, razen za energetske, za katere je bila predvidena stopnja 0,40 %).

Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 24. 9. do 21. 10. 2021.

Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije.

Analiza ACER o zvišanju cen energije

Analiza ACER o zvišanju cen energije

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) je pripravila pregled podatkov o nedavnem zvišanju cen energije, ki navaja tudi preglednico o strukturi cen električne energije po državah članicah EU.

Pregled stanja o podnebnem ukrepanju v Sloveniji

Slovenija predstavlja 0,5 % skupnih emisij toplogrednih plinov v EU. Od leta 2005 je emisije zmanjševala počasneje od povprečja EU. Ogljična intenzivnost slovenskega gospodarstva se je med letoma 2005 in 2019 zmanjšala za 36 %, kar je več kot povprečje v EU. Emisije energetsko intenzivne industrije so se v obdobju 2005–2019 zmanjšale za 29,5 %.