Varstvo okolja

Arhiv: EU krepi cilje zmanjšanja emisij za države članice

Začetek novembra je bil dosežen začasni politični dogovor o ambicioznejših ciljih zmanjšanja emisij za države članice v skladu s tako imenovano uredbo o porazdelitvi prizadevanj (neETS sektorji). V pričakovanju formalnega sprejetja je v začasnem dogovoru potrjen cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov na ravni EU do leta 2030 za 40 % v primerjavi z letom 2005. Zaradi morebitnih nepredvidenih dogodkov, ki prinašajo negotovost in bi lahko vplivali na emisije, sta se Svet in Parlament dogovorila, da leta 2025 posodobita linearno krivuljo emisij za vsako državo članico, kar bi lahko privedlo do prilagoditve dodeljenih letnih emisij navzgor ali navzdol za obdobje 2026–2030.

Arhiv: Sprejet program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023

Vlada je sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. Skoraj 65 milijonov več sredstev iz Sklada za podnebne spremembe, ki so pridobljena na dražbah emisijskih kuponov, bo uporabljenih za izvedbo številnih pozitivnih ukrepov, namenjenih prilagajanju oziroma blaženju posledic podnebnih sprememb.

Arhiv: 30. 11: Napotki za izvajanje Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje - vabilo na spletno predstavitev

Vljudno vas vabimo na spletno predstavitev izvajanja Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki bo potekala v spletni aplikaciji MS Teams v sredo, 30. novembra 2022 s pričetkom ob 13. uri. Vsebino uredbe bo predstavila mag. Jana Miklavčič z Ministrstva za okolje in prostor. Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki je objavljena v Uradnem listu RS, št. 132/22 si lahko ogledati na tej povezavi. Udeležba je brezplačna. Predhodne prijave so obvezne. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8415

Arhiv: 29. 11.: 17. Vrh slovenskega gospodarstva

Arhiv: 29. 11.: 17. Vrh slovenskega gospodarstva

V okviru plenarnega dela bodo razprave na štirih okroglih mizah naslovile največje izzive letošnjega leta, pri čemer bodo izhajale s štirih ključnih področij strateškega razvojnega dokumenta - Horizonti prihodnosti: reindustrializacija, vloga države in finančnega sistema, povezljivost ter zeleni prehod in digitalizacija. Vljudno vabljeni!

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 21. 10. do 24. 11. 2022.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije.

Arhiv: Podnebni ukrepi EU: poročilo o napredku

Komisija je konec oktobra skupaj z letnim poročilom o stanju energetske unije sprejela tri poročila o napredku podnebnih politik EU v letu 2020: poročilo EU o napredku na področju podnebnih ukrepov, poročilo o trgu ogljika in poročilo o kakovosti goriva. Glede na poročila o napredku so se emisije leta 2020 v primerjavi z letom 1990 zmanjšale za 31 %, 76 % prihodkov iz sistema za trgovanje z emisijami pa se je porabilo za zeleni prehod.

Arhiv: Revizija meril EU za zelena javna naročila za cestni promet

JRC - Skupno raziskovalno središče je objavilo Merila za javnega naročila za cestni promet, ki zajema široko paleto vozil in storitev. Revizija je upoštevala politike Direktive o čistih vozilih (Direktiva (EU) 2019/1161 / CVD) in uvedbo novih preskusnih postopkov za merjenje CO2 in emisij onesnaževal zraka iz vozil, da bi zagotovili popolno uskladitev politik EU.

Arhiv: EU-Izgube zaradi podnebnih sprememb: 145 milijard evrov v desetletju

Podnebne spremembe povzročajo ekstremne vremenske razmere in s podnebjem povezane dogodke, ki posledično povzročajo gospodarske izgube. Takšni dogodki, vključno z vročinskimi valovi, poplavami in nevihtami, so v zadnjem desetletju v EU povzročili več kot 145 milijard evrov gospodarske izgube. Poleg tega 30-letno drseče povprečje gospodarskih izgub, povezanih s podnebjem, kaže jasen trend, saj se v zadnjem desetletju povečuje za skoraj 2 % letno. Ocene Evropske agencije za okolje je objavil Eurostat.

Arhiv: Poročilo o izvajanju NEPN

Slovenija je večinoma uspešna pri izvajanju že sprejetih ukrepov, manj uspešna pa pri dodatnih ukrepih izvajanja Celovitega nacionalnega in podnebnega načrta (NEPN), kjer prihaja do zamud ter pomanjkanja potrebnih kadrovskih kapacitet.