Varstvo okolja

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Priložnosti za izvajalce celovite prenove večstanovanjskih stavb

Eko sklad bo predvidoma v mesecu juliju objavil dva javna razpisa za demo projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, sofinancirane z novima finančnima instrumentoma.

Arhiv: MGRT najavlja JR za digitalno transformacijo procesov v podjetjih

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom napoveduje objavo težko pričakovanega javnega razpisa (JR) "P4D-React EU", s katerim bodo sofinancirali digitalno transformacijo procesov v podjetjih in sicer v razpisani vrednosti 30 milijonov evrov. Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilji javnega razpisa so: (i) izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom; (ii) izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih, (iii) spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in (iv) povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

Arhiv: V javni obravnavi na ravni EU

Aktualne objave dokumentov v javni obravnavi, vezanih na okolje, energijo in izobraževanje.

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP in MzI

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na antonija.cerar@gzs.si .

Arhiv: Dogovor o novih pravilih za čezmejno energetsko infrastrukturo

Arhiv: Dogovor o novih pravilih za čezmejno energetsko infrastrukturo

Svet se je začetek junija dogovoril o splošnem pristopu glede revizije uredbe o vseevropskih energetskih omrežjih (TEN-E). Cilj revidirane uredbe TEN-E je posodobiti, razogljičiti in medsebojno povezati čezmejno energetsko infrastrukturo EU, da bi EU lažje dosegla cilje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Cilj revidirane uredbe je tudi nadalje zagotavljati povezovanje trgov, konkurenčnost in zanesljivost oskrbe je prikazan tudi na infografiki – Connecting energy infrastructure in the EU. Doseženi splošni pristop bo podlaga za stališče Sveta v pogajanjih z Evropskim parlamentom, da se doseže končni dogovor o prihodnji zakonodaji. Ko bosta instituciji dosegli začasni politični dogovor, bo formalni postopek sprejetja dogovor sprovedel v zakonodajo. https://www.consilium.europa.eu/sl/infographics/ten-e/

Arhiv: Val prenove stavbnega sektorja v EU

Strategija spodbuja zlasti prenove, ki zmanjšujejo porabo energije, omejujejo emisije toplogrednih plinov, povečujejo okoljsko učinkovitost stavb in ustvarjajo prihranke pri stroških. Države članice poudarjajo, da bi moralo izhodišče prenov biti stroškovno učinkovito zmanjšanje povpraševanja po energiji in nadomestitev ogljično intenzivnih ali energetsko neučinkovitih tehnologij ogrevanja in hlajenja. To bi se moralo odvijati hkrati z vključevanjem energetsko učinkovitih rešitev in uporabo obnovljivih virov energije ter odpadne toplote ali hladu.

Arhiv: ClimateADAPT – sodelovanje v anketi o evropskem portalu s področja prilagajanja podnebnim spremembam

Začetek junija sprejeti sklepi Sveta EU določajo politične usmeritve za Komisijo v zvezi z izvajanjem strategije za prilagajanje podnebnim spremembam. Strategija se med drugim osredotoča na boljše zbiranje in izmenjavo podatkov – razdeljeno po sektorjih, da bi izboljšali dostop do znanja, pridobljenega o podnebnih vplivih in prilagajanju nanje, ter izmenjavo tega znanja, tudi z izpopolnitvijo platforme Climate-ADAPT.

Arhiv: Podnebna nevtralnost: Svet sprejel Sklad za pravični prehod

Svet je začetek junija sprejel uredbo o ustanovitvi sklada v vrednosti 17,5 milijarde EUR, ki bo prispeval k pravičnemu in vključujočemu zelenemu prehodu. Iz Sklada za pravični prehod se bodo financirali projekti, ki bodo ublažili družbeno-gospodarske stroške za tiste skupnosti po vsej EU, ki so močno odvisne od fosilnih goriv ali panog, ki proizvajajo veliko toplogrednih plinov, in ki morajo diverzificirati lokalno gospodarstvo, podpiral bo mala in srednja podjetja, vključno z zagonskimi podjetji, ter ustanavljanje novih podjetij. Druge vrste naložb vključujejo raziskave in inovacije, prenos naprednih tehnologij, cenovno dostopno zeleno energijo in shranjevanje energije, razogljičenje lokalnega prometa, digitalizacijo in krepitev krožnega gospodarstva, tudi s preprečevanjem odpadkov. Iz področja uporabe podpore so izključene naložbe, povezane z jedrskimi elektrarnami, fosilnimi gorivi in tobačnimi izdelki.