Varstvo okolja

Arhiv: Novelacija Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

Obveznost dajanja obnovljivih virov energije na trg za rabo v prometu je urejena z Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu. Novelacija predmetne uredbe je bila potrebna zaradi spremembe evropske zakonodaje, ki bistveno posega v obstoječo nacionalno zakonodajo. Akt uvaja novo, bolj razčlenjeno terminologijo vrst biogoriv, določa nove cilje, pri čemer uvaja tudi cilje na ravni različnih fosilnih goriv in biogoriv ter nov način izračuna energijskega deleža obnovljivih virov energije v prometnem sektorju.

Arhiv: Leta 2020 prvič v zgodovini meritev kakovosti zraka brez preseganj dnevne vrednosti za delce

Onesnaženost zraka z delci PM10 je bila v letu 2020 nizka in prvič od začetka meritev na nobenem merilnem mestu Državne merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka vsota prekoračitev mejne dnevne vrednosti za delce PM10 (50 μg/m3) ni presegla števila 35, ki je dovoljeno za celo leto.

Arhiv: Gospodarstvo potrebuje pomoč na področju stroškov energentov TAKOJ

Na seji Strateškega sveta za energetski prehod (SSEP) pri GZS, 14. januarja, je bila v ospredju še vedno nerešena problematika visokih cen energije za gospodarstvo, ki zaradi izrednih razmer pričakuje takojšnjo pomoč. Člani SSEP opozarjajo tudi na nujnost sprejemanja strateških odločitev na področju energetike, ki se v zadnjih letih prepogosto odlagajo na kasnejše obdobje, medtem pa Slovenija plačuje kazni in nenazadnje ostajamo povsem nezavarovani pred razsežnostmi vseevropske energetske krize, ki smo ji priča.

Arhiv: Izsledki ankete GZS: bikovska rast cen energentov hromi gospodarstvo

V anketi, ki jo je GZS izvedla med gospodarskimi subjekti, je sodelovalo 148 podjetij. Glede na njihovo skupno porabo energije ocenjujemo, da gre za reprezentativni vzorec. Skoraj polovica podjetij opozarja, da je njihov dolgoročni obstoj ogrožen, 12 odstotkov pa kot ukrep za obvladovanje povišanih strokov energentov navaja zaustavitev proizvodnje. Stroški za energijo so namreč v letu 2021 glede na 2020 podjetjem porasli za blizu 18 odstotkov. Ocenjeni stroški za energijo v letu 2022 pa naj bi za skoraj 128 odstotkov presegli stroške energije v letu 2021.

Arhiv: Nove tarifne postavke omrežnine za odjemalce električne energije

Agencija za energijo je določila regulativni okvir elektrooperaterjev in omrežnino za regulativno obdobje 2022. Nove tarifne postavke omrežnine začnejo veljati 1. januarja 2022. Omrežnina za distribucijski sistem je dobrih 14 % višja, omrežnina za prenosni sistem ostaja nespremenjena.

Arhiv: Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij

Državni zbor Republike Slovenije je konec lanskega leta sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-A). Zakon predstavlja enega prvih in ključnih reformno-naložbenih ukrepov vladnega Načrta za okrevanje in odpornost. Z investicijskimi spodbudami na podlagi ZSInv-A se s finančno pomočjo države spodbuja visoko kapitalsko intenzivne, visokoproduktivne in zelene investicije podjetij. Zakon je začel veljati 29. decembra 2021.

Arhiv: Kdaj bomo pripravljeni na družbo krožnega gospodarstva?

Arhiv: Kdaj bomo pripravljeni na družbo krožnega gospodarstva?

Na decembrski spletni konferenci z naslovom Kdaj bomo pripravljeni na družbo krožnega gospodarstva? v organizaciji Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) so udeleženci razpravljali o koristih krožnega gospodarstva, pa tudi o zamujenih priložnostih. Na okrogli mizi v sklopu dogodka je sodelovala tudi Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO. Video posnetek je dostopen na

Arhiv: Označevanje embalažnih materialov prostovoljno tudi po 1. 1. 2022

V uradnem listu RS, št. 208/21 z dne 30. 12. 2021 je bila objavljena sprememba uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Sprememba je stopila v veljavo z 31. decembrom 2021. V skladu z njo, označevanje embalažnih materialov ostaja na prostovoljni osnovi tudi po 1. 1. 2022.

Arhiv: 5. seja Strateškega sveta za okolje GZS: ZVO-2 blokada za zeleni prehod in trajnostni razvoj

Osrednja pozornost seje Strateškega sveta za okolje (SSO) GZS, 27. januarja, je bila namenjena predstavitvi in razpravi o predlogu novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2). Udeleženci so se strinjali, da predlog zakona v času, ko si Evropa prizadeva za razogljičenje in ozelenitev industrije ob hkratnem ohranjanju njene konkurenčnosti in tržnih deležev na svetovnih trgih, vse premalo upošteva potrebe gospodarstva pri industrijski preobrazbi v skladu s cilji podnebne nevtralnosti in krožnega gospodarstva. Na seji so bili predstavljeni tudi izsledki študije o plastenkah oziroma odpadnih plastenkah na trgu Republike Slovenije.

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki