Varstvo okolja

Arhiv: Prepoved dajanja plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg

Arhiv: Prepoved dajanja plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg

Od 6. 9. 2021 je na območju Republike Slovenije prepovedano dajati na trg nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo, kot določa zakonodajni predpis, ki opredeljuje tudi novosti pri označevanju nekaterih drugih plastičnih proizvodov, v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2151. Nadzor bo opravljal tržni inšpektorat.

Arhiv: Nove upravne postopke s področja varstva okolja ter ohranjanja narave naslovite na MOP

S 1. 9. 2021 se je pristojnost za izvajanje upravnih nalog s področja varstva okolja ter strokovnih in upravnih nalog s področja ohranjanja narave, razen upravnih in strokovnih nalog v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja, z Agencije Republike Slovenije za okolje prenesla na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Prijava projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE je možna do 15. 9. 2021

Javni poziv za izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE) se zaključi 15. septembra 2021. Predvidena višina razpisanih sredstev je 10 mio eur.

Arhiv: Vavčerski sistem spodbud malih vrednosti za MSP

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je odobrila evropska sredstva za projekt »React EU – Vavčerski sistem spodbud malih vrednosti za MSP«. Gre za sedmo naložbo iz pobude React-EU v okviru Instrumenta NextGenerationEU, instrumenta za okrevanje po epidemiji. Projekt, vreden dobrih 26 mio eur, bo med drugim spodbujal inovativnost na področju digitalizacije, krožnega gospodarstva, certificiranja, zaščite intelektualne lastnine, prenosa lastništva in internacionalizacije. https://www.gov.si/novice/2021-07-15-13-milijonov-evrov-nepovratnih-sredstev-iz-pobude-react-eu-za-vavcerski-sistem-dodeljevanja-spodbud-malim-in-srednje-velikim-podjetjem/

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

Arhiv: V javni obravnavi na ravni EU

Aktualne objave dokumentov v javni obravnavi, vezanih na okolje in energijo.

Arhiv: Vseevropski sistem kavcij za recikliranje plastenk

Evropska komisija (EK) se je odločila za prijavo evropske državljanske pobude z naslovom »Vrniplastiko (ReturnthePlastics)«, za podporo uvedbi vseevropskega sistema kavcij za recikliranje plastenk. Organizatorji tako lahko začnejo zbirati podpise. V primeru, da v enem letu zberejo milijon podpisov podpore iz najmanj sedmih različnih držav članic, je na EK, da se odloči, ali bo na podlagi pobude ukrepala ali ne, v obeh primerih pa mora svojo odločitev obrazložiti.

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP, MzI, in MGRT

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na antonija.cerar@gzs.si .

Arhiv: Posodobitev zakonodaje o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah

Začasni politični dogovor o predlogu spremembe Aarhuške uredbe, ki določa kako EU in njene države članice izvajajo mednarodno Aarhuško konvencijo, katere cilj je zagotoviti dostop do informacij, udeležbo javnosti pri odločanju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah je potrjen tudi s strani veleposlanikov pri Evropski uniji.