Varstvo okolja

Arhiv: 6.5.: Okoljska zakonodaja 2022

V okviru projekta SPOT svetovanje, vabimo na brezplačno ZOOM delavnico.

Arhiv: 9.5.: Energetsko podnebni prehod Slovenije – odpiramo javno razpravo

Na pobudo Strateškega sveta za energetski prehod pri GZS bomo na dogodku soočili poglede ključnih deležnikov energetsko-podnebnega prehoda: industrije, energetike in civilne družbe, s poudarkom na generaciji mladih. Predstavili bomo primer globalnega interaktivnega orodja za oblikovanje energetsko-podnebne prihodnosti, ki temelji na kredibilnih podatkih in najboljši razpoložljivi znanosti (simulator En-ROADS). Slovenske sektorske strokovnjake bomo povabili, da opozorijo na posebnosti in ključne izzive načrtovanja in uresničevanja energetsko-podnebnega prehoda Slovenije, tudi v luči aktualnih dogajanj. Strateški svet za energetski prehod vljudno vabi na odprtje široke javne razprave o energetsko-podnebnem prehodu Slovenije. Dogodek bo potekal v hibridni obliki.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 1. do 21. 4. 2022.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije.

Arhiv: Statistični urad Republike Slovenije je na svojih spletnih straneh objavil nove statistične podatke na temo okolja

Delež okoljskih davkov se v zadnjih letih zmanjšuje Delež okoljskih davkov se v primerjavi z vsemi davki in socialnimi prispevki od leta 2015 naprej zmanjšuje. Tedaj je znašal 10,3 %, v 2020 pa 7,4 %. http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10267 Geslo letošnjega dneva Zemlje: Investirajmo v naš planet V 2020 smo v Sloveniji z okoljskimi davki zbrali 1,3 milijarde EUR ali za 2,6 % več kot leta 2011, za varstvo okolja smo namenili 412 milijonov EUR (46 % več). Emisije toplogrednih plinov so v tem času upadle, povečuje pa se število vozil na elektriko ter količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov. http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10223

Arhiv: Dekarbonizacija proizvodnje jekla

Jeklarska industrija je ena najbolj ogljično intenzivnih industrij v Evropski uniji. Sektor izpusti 221 megaton ogljikovega dioksida vsako leto. Da bi zagotovili, da bo EU dosegla podnebno nevtralnost precej pred letom 2050, je treba drastično zmanjšati emisije v jeklarskem sektorju.

Arhiv: Izdana Uredba o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe OVE

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) v 51. členu ureja kontaktno točko in njene naloge z namenom, da se pomaga vlagatelju pri komuniciranju s pristojnimi organi v postopkih pri uresničevanju investicije v proizvodno napravo na obnovljive vire energije ter v hranilnike v povezavi s proizvodnimi napravami na obnovljive vire (projekti OVE).

Arhiv: Izdan Pravilnik o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov

Pravilnik določa način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov v skladu z določbami Direktive 2018/2001/EU. Pri izračunu doseženega deleža energije iz obnovljivih virov v posameznem letu se skupna bruto končna poraba energije iz obnovljivih virov izračuna kot vsota sektorjev: bruto končne porabe električne energije iz obnovljivih virov, bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter končne porabe energije iz obnovljivih virov v prometnem sektorju.

Arhiv: Odlok o podnebnem skladu odgovarja na aktualne razmere na energetskih trgih

Vlada je izdala Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. Odlok vključuje ukrepe, ki so že bili določeni s programi porabe sredstev v prejšnjih letih, povečanje sredstev za posamezne dosedanje ukrepe, ter izplačila na podlagi pogodb, sklenjenih v preteklih letih. Slovenija bo v letu 2022 na javni dražbi ponudila 2.672.500 emisijskih kuponov. Na podlagi gibanja cene kuponov iz preteklosti je letni priliv v letih 2022 in 2023 ocenjen na 170 milijonov evrov letno. Razpoložljiva sredstva tj. skupna ocena prilivov in prenosov neporabljenih sredstev iz preteklih let je za obdobje 2021-2023 ocenjena na 525,214 milijona evrov.

Arhiv: 22. april, svetovni dan Zemlje: Vlagajmo v naš planet!

Svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, letos poteka v luči investiranja in oplemenitenja našega planeta. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) izvaja vrsto ukrepov za ohranjanje okolja z investiranjem v planet in razvojne možnosti. Svetovni dan zemlje je namenjen vsakemu izmed nas, da ozavestimo, da lahko pomembno prispevamo k okoljsko in podnebno bolj prijaznemu planetu.