Varstvo okolja

Arhiv: Novi statistični podatki v povezavi z okoljem

Arhiv: Novi statistični podatki v povezavi z okoljem

Statistični urad Republike Slovenije je na svojih spletnih straneh objavil nove statistične podatke na temo okolja. Skupna vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev v 2019 za 26,3 % višja kot v 2018 Skupna vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev je bila v 2019 na letni ravni višja za 26,3 %, skupni izdatki za varstvo okolja pa za 15,8 %. http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9894 97,6 % vode za javni vodovod se je v 2020 načrpalo iz podzemnih virov Za javni vodovod je bilo v 2020 načrpane za 0,7 % manj vode kot v 2019. Skoraj vsa (98 %) je bila načrpana iz podzemnih virov. Gospodinjstva so porabila za 6 % več vode kot v 2019, proizvodne in storitvene dejavnosti pa za 10 % manj kot v 2019. http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9877 Celotna količina uporabljene vode je bila v 2020 za 18 % večja kot v predhodnem letu Izkoriščanje voda v industriji, Slovenija, 2020 Ker je bilo leto 2020 hidrološko ugodno, je bilo zato uporabljene v tem letu več vode za pogon turbin v hidroelektrarnah. Posledično je bila celotna količina v 2020 uporabljene vode precej večja kot v predhodnem letu. http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9817

Arhiv: Svet določil stališče EU za podnebni vrh COP26

V sklepih Sveta EU, ki so bili sprejeti začetek oktobra, je določeno stališče EU glede pravil za mednarodne ogljične trge (6. člen) in dokončanje Knjige pravil za izvajanje Pariškega sporazuma. Da bi dosegli soglasje v Glasgowu, Svet daje prednost skupnemu petletnemu časovnemu okviru za nacionalno določene prispevke vseh pogodbenic, ki ga bo EU izvajala od leta 2031 naprej, vendar le, če bodo tako ravnale vse pogodbenice, in na način, skladen z evropskimi podnebnimi pravili.

Arhiv: Podnebno ogledalo: Slovenija mora okrepiti izvajanje podnebnih ukrepov

V Podnebnem ogledalu 2021 so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) v letu 2020. Čeprav bo Slovenija na področju emisij neETS (to so emisije iz virov, ki niso vključeni v evropsko shemo za trgovanje z emisijami) cilj za leto 2020 dosegla, to za doseganje ciljev v letih 2030 in 2050 ne bo dovolj. Podnebno nevtralnost do sredine tega stoletja, kar si je Slovenija zastavila tudi z Dolgoročno podnebno strategijo (ReDPS50), lahko dosežemo le ob njeni ustrezni umestitvi med politične, razvojne in izvedbene prioritete ter s takojšnjo okrepitvijo izvajanja podnebnih ukrepov, navaja Podnebno ogledalo 2021.

Arhiv: GZS: Sredstva iz Sklada za podnebne spremembe edini način za reševanje drastičnega dviga cen energentov v gospodarstvu

Na izjemen porast cen energentov se predvsem energetsko intenzivna industrija odziva tudi z zmanjšanjem obsega svoje proizvodnje in zamrznitvijo investicijskih odločitev. Zato je Gospodarska zbornica Slovenije na Ministrstvo za okolje in prostor posredovala pobudo glede prerazporeditve porabe sredstev iz Sklada za podnebne spremembe. Pripravila je tudi konkreten predlog sheme za najbolj prizadeta podjetja. Do pomoči bi tako bila upravičena podjetja iz vseh dejavnosti, kjer so stroški energentov v prodaji predstavljali več kot 3 % njihove letne prodaje v letu 2020 in katerim je ali bo delež stroškov energentov v prodaji v posameznih mesecih leta 2021 ali 2022 porasel za več kot 1 odstotno točko glede na enak mesec v predhodnem letu. Pri tem GZS predlaga časovno omejenost sheme, sorazmernost, ustrezno deljenje tveganja in predvidljivost.

Arhiv: Izjemen dvig cen energentov nepredstavljiv izziv za slovensko industrijo

»Gospodarstvo je razočarano nad prepočasnimi odzivi slovenskih in evropskih odločevalcev ter odsotnostjo pravočasnih rešitev, ki bi naslovile izjemen porast cen energentov,« je kritičen generalni direktor GZS Aleš Cantarutti. Odnos do resnosti situacije v gospodarstvu je podcenjujoč, saj odločevalci v Bruslju očitno ne razumejo resnosti situacije, v kateri se nahaja v prvi vrsti energetsko intenzivna industrija, nadalje pa tudi vsa ostala industrija.

Arhiv: Komisija zaprla kršitev s področja okolja in izdala obrazloženo mnenje

Evropska komisija je kot uspešno rešeno zaključila kršitev s področja okolja zaradi neprenosa direktive o embalaži in odpadni embalaži v pravni red Republike Slovenije. Zaradi neizpolnjevanje obveznosti iz direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje je Komisija Sloveniji izdala obrazloženo mnenje. Ministrstvo za okolje in prostor intenzivno dela na ZVO 2, ki bo na Vladi RS sprejet predvidoma v mesecu oktobru. Rok za odgovor Komisiji je konec novembra, ki ga Slovenija lahko še podaljša.

Arhiv: SRIP MATPRO za zeleno, digitalno in konkurenčno gospodarstvo: Skupaj zmoremo več

Arhiv: SRIP MATPRO za zeleno, digitalno in konkurenčno gospodarstvo: Skupaj zmoremo več

Osrednja tema tradicionalnega letnega posveta Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO), ki je potekal 7. oktobra, so bile nove priložnosti za sodelovanje ter možnosti dostopa do domačih in evropskih finančnih sredstev za uspešen prehod v zeleno, digitalno in konkurenčno gospodarstvo v luči nove raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije. Vabljeni k ogledu gradiv in video zapisov predstavnikov države, institucij znanja in podjetij, ki jih povezuje in med njimi gradi most strateško partnerstvo SRIP MATPRO.

Arhiv: Bodite pozorni na spremenjene podračune za plačilo trošarin in okoljskih dajatev

Finančna uprava Republike Slovenije želi ponovno spomniti, da so od 10. 6. 2021 spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev.

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

12. 10.: DAN INOVATIVNOSTI 2021 Dogodek bo potekal pod sloganom “Nove inovacije, nova realnost.” Izpostavljeno bo inoviranje v startupih, malih in srednje velikih ter velikih podjetjih širom po svetu, v katerih pomembno vlogo igrajo naši rojaki. Na slovesni podelitvi bodo že 19-ič podeljena najvišja nacionalna priznanja za inovacije. Vljudno vabljeni.

Arhiv: Prvi razpis Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) v obdobju 2021-2027

Evropska komisija - Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) je objavila razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope za prometni sektor. Na razpisu je na voljo 7 milijard evrov, in sicer za vzpostavitev Vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T). Večji del sredstev bo namenjen projektom, ki bodo zagotovili učinkovitejše in z vidika okoljskih izzivov bolj vzdržno prometno omrežje. Program zasleduje tudi cilje iz Evropskega zelenega dogovora (European Green Deal) za znižanje prometnih emisij za 90 % do leta 2050. Dodatne informacije lahko pridobite na Ministrstvu za infrastrukturo, na Oddelku za evropska sredstva (tel. 01/478 82 77 ali pišite na mzi.fs@gov.si in natasa.stor-zagoricnik@gov.si). Virtualni informativni dan o razpisu »2021 CEF Transport« bo potekal 27. septembra. https://cinea.ec.europa.eu/calls-proposals/2021-cef-transport-call-proposals_en