Varstvo okolja

Arhiv: Poziv GZS: Zakon o varstvu okolja naj ne ruši dele sistema ravnanja z embalažo, ki dobro delujejo!

Sprememba sistema ravnanja z odpadno embalažo, ki jo bo ustvarila novela Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), je nepotrebna in škodljiva. Podjetja v obstoječem sistemu skrbno ravnajo z odpadno embalažo, ki pri njih nastaja, in si za to izbirajo izkušene, zaupanja vredne partnerje. Po v noveli predlagani spremembi bo o prevzemnikih odpadne embalaže odločala tretja, zunanja organizacija. Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) poudarjamo, da morajo podjetja ohraniti možnost samostojne izbire partnerjev, ki jim nudijo konkretne, dobre in zanesljive storitve na njihovih proizvodnih dvoriščih.

Arhiv: Ministrstvo za okolje in prostor smo pozivali k spremembi 9. člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21), za prehod nazaj na prostovoljno označevanje embalažnih materialov

Uredba o embalaži in odpadni embalaži določa, da s 1. 1. 2022 stopi v izvajanje njen 9. člen, ki določa obveznosti na področju označevanja embalažnih materialov. Zavezanci so pravne osebe in s.p., ki uvažajo prazno embalažo v RS, proizvajajo embalažo v RS ali v RS uporabljajo embalažo za embaliranje svojih izdelkov. Oznaka embalažnega materiala mora biti nameščena na sami embalaži ali etiketi, pritrjeni na embalažo, in mora biti jasno vidna ter dobro čitljiva. Oznaka mora biti trajna in obstojna tudi po odprtju embalaže. Čeprav se zdi označevanje embalažnih materialov dokaj enostavno, naši člani sporočajo, da temu ni tako in da jim tovrstno označevanje predstavlja težave z vidika tehnične izvedbe in stroškov. Postavlja se tudi vprašanje smiselnosti, še posebej pri navadni kartonski transportni embalaži, ki je brez tiska ali označb. Po naših informacijah je označevanje obvezno le v Italiji in Bolgariji. Vemo, da ta zahteva v Italiji povzroča tako tehnične težave kot tudi stroške tako, da so preložili izvajanje določenih zahtev. V primeru lesenih palet pa Italija zahtevo celo umika. Ob tem je bilo italijansko prehodno obdobje daljše od našega. Menimo, da je obvezno označevanje embalažnih materialov z vidika stroškov in vpliva na reciklabilnost nekaterih enostavno prepoznavnih in čistih materialov tudi škodljiv in nepreverjen ukrep, ki vzpostavlja ovire za prosti pretok blaga med državami, saj je v večini držav članic označevanje embalažnih materialov prostovoljno. Predlagamo, da se obvezno označevanje embalažnih materialov umakne iz našega nacionalnega predpisa preden nastane večja škoda pri zavezancih, ki se skušajo tej zahtevi pravočasno prilagoditi!

Arhiv: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov »CRP 2021«

V tematskem sklopu 2.5. Gospodarska stabilnost Ciljnega raziskovalnega programa v letu 2021 (CRP 2021) je razpis pod naslovom teme: Model splošnega ravnovesja z okoljsko in energetsko komponento. Prijava mora biti oddana do 28. 6. 2021.

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Priložnosti za izvajalce celovite prenove večstanovanjskih stavb

Eko sklad bo predvidoma v mesecu juliju objavil dva javna razpisa za demo projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, sofinancirane z novima finančnima instrumentoma.

Arhiv: MGRT najavlja JR za digitalno transformacijo procesov v podjetjih

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom napoveduje objavo težko pričakovanega javnega razpisa (JR) "P4D-React EU", s katerim bodo sofinancirali digitalno transformacijo procesov v podjetjih in sicer v razpisani vrednosti 30 milijonov evrov. Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilji javnega razpisa so: (i) izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom; (ii) izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih, (iii) spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in (iv) povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

Arhiv: V javni obravnavi na ravni EU

Aktualne objave dokumentov v javni obravnavi, vezanih na okolje, energijo in izobraževanje.

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP in MzI

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na antonija.cerar@gzs.si .

Arhiv: Dogovor o novih pravilih za čezmejno energetsko infrastrukturo

Arhiv: Dogovor o novih pravilih za čezmejno energetsko infrastrukturo

Svet se je začetek junija dogovoril o splošnem pristopu glede revizije uredbe o vseevropskih energetskih omrežjih (TEN-E). Cilj revidirane uredbe TEN-E je posodobiti, razogljičiti in medsebojno povezati čezmejno energetsko infrastrukturo EU, da bi EU lažje dosegla cilje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Cilj revidirane uredbe je tudi nadalje zagotavljati povezovanje trgov, konkurenčnost in zanesljivost oskrbe je prikazan tudi na infografiki – Connecting energy infrastructure in the EU. Doseženi splošni pristop bo podlaga za stališče Sveta v pogajanjih z Evropskim parlamentom, da se doseže končni dogovor o prihodnji zakonodaji. Ko bosta instituciji dosegli začasni politični dogovor, bo formalni postopek sprejetja dogovor sprovedel v zakonodajo. https://www.consilium.europa.eu/sl/infographics/ten-e/