Zapri

Arhiv: ECHA vzpostavila bazo podatkov o snoveh, ki povzročajo zaskrbljenost

Odslej so podatki o snoveh, ki povzročajo zaskrbljenost, v izdelkih kot takih ali/in v kompleksnih predmetih (proizvodih), javno dostopni v podatkovni bazi SCIP (SCIP: Substances of Concern In Articles as such or in complex objects (Products)). Vzpostavila jo je Evropska agencija za kemikalije (ECHA), z namenom zagotavljanja predelovalcem odpadkov lažjo predelavo odpadkov in s tem k učinkovitejšemu izvajanju EU akcijskega načrta za krožno gospodarstvo.

Arhiv: Akcije nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov

V poletnih mesecih so inšpektorji za okolje (IRSOP), skupaj s predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije in Policije, opravili več skupnih akcij nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov. Večjih kršitev niso odkrili, izrečeni sta bili dve globi prevoznikom zaradi nepravilno oz. nepopolno izpolnjenih dokumentov iz Priloge VII Uredbe 1013/2006 (del dokumenta (polje 5), ki je namenjen vpisu podatkov o prevoznikih). Nadzori se bodo nadaljevali tudi v prihodnje.

Arhiv: Prepoved dajanja plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg

Arhiv: Prepoved dajanja plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg

Od 6. 9. 2021 je na območju Republike Slovenije prepovedano dajati na trg nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo, kot določa zakonodajni predpis, ki opredeljuje tudi novosti pri označevanju nekaterih drugih plastičnih proizvodov, v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2151. Nadzor bo opravljal tržni inšpektorat.

Arhiv: Nove upravne postopke s področja varstva okolja ter ohranjanja narave naslovite na MOP

S 1. 9. 2021 se je pristojnost za izvajanje upravnih nalog s področja varstva okolja ter strokovnih in upravnih nalog s področja ohranjanja narave, razen upravnih in strokovnih nalog v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja, z Agencije Republike Slovenije za okolje prenesla na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Prijava projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE je možna do 15. 9. 2021

Javni poziv za izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE) se zaključi 15. septembra 2021. Predvidena višina razpisanih sredstev je 10 mio eur.

Arhiv: Vavčerski sistem spodbud malih vrednosti za MSP

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je odobrila evropska sredstva za projekt »React EU – Vavčerski sistem spodbud malih vrednosti za MSP«. Gre za sedmo naložbo iz pobude React-EU v okviru Instrumenta NextGenerationEU, instrumenta za okrevanje po epidemiji. Projekt, vreden dobrih 26 mio eur, bo med drugim spodbujal inovativnost na področju digitalizacije, krožnega gospodarstva, certificiranja, zaščite intelektualne lastnine, prenosa lastništva in internacionalizacije. https://www.gov.si/novice/2021-07-15-13-milijonov-evrov-nepovratnih-sredstev-iz-pobude-react-eu-za-vavcerski-sistem-dodeljevanja-spodbud-malim-in-srednje-velikim-podjetjem/

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

Arhiv: V javni obravnavi na ravni EU

Aktualne objave dokumentov v javni obravnavi, vezanih na okolje in energijo.

Arhiv: Vseevropski sistem kavcij za recikliranje plastenk

Evropska komisija (EK) se je odločila za prijavo evropske državljanske pobude z naslovom »Vrniplastiko (ReturnthePlastics)«, za podporo uvedbi vseevropskega sistema kavcij za recikliranje plastenk. Organizatorji tako lahko začnejo zbirati podpise. V primeru, da v enem letu zberejo milijon podpisov podpore iz najmanj sedmih različnih držav članic, je na EK, da se odloči, ali bo na podlagi pobude ukrepala ali ne, v obeh primerih pa mora svojo odločitev obrazložiti.