Zapri

Kdo so naši člani?

Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij tvorijo njeni člani. Člani naše zbornice in s tem tudi Gospodarske zbornice Slovenije, so kmetijska in živilska podjetja, ki se prostovoljno odločijo za povezovanje v okviru ZKŽP. K včlanitvi vabimo vse, ki si skozi ZKŽP želijo uresničevati skupne interese panoge ne glede na velikost podjetja, dejavnost s katero se ukvarjajo in članstvo v drugih zbornicah.

Ker v našo zbornico sprejemamo različna podjetja in institucije, ne samo tista, ki se ukvarjajo samo s kmetijsko ali živilsko dejavnostjo, ločimo 3 različna članstva:

1. V kolikor se ZKŽP pridružite kot pravna oseba, ki se ukvarja s kmetijsko ali živilsko dejavnostjo v Sloveniji, prejmete status matičnega člana  ZKŽP. 

2. Medse sprejemamo tudi pravne osebe, ki opravljajo druge gospodarske dejavnosti, s kmetijsko ali živilsko dejavnostjo pa se ukvarjajo v manjšem deležu. Omenjene osebe imajo status pridruženega člana in enakopravno delujejo na ravni izbranega sektorja. Pridruženi član ne more postati član UO in nima glasovalne pravice. 

3. Ker v sodelovanju z zavodi, inštituti in dobavitelji vidimo priložnost za kmetijska in živilska podjetja, lahko člani ZKŽP postanejo tudi pravne osebe, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je posredno povezana s kmetijsko ali živilsko dejavnostjo. Podporni člani so predvsem koristniki enega ali več področij horizontalne zakonodaje, zato se zanje oblikuje poseben paket plačljivih storitev na podlagi pristopne pogodbe. Podporni član ne more postati član UO in nima glasovalne pravice.