Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sekcija bioplinarjev

AKTIVNI ČLANI

Koto d.o.o., Panvita Ekoteh d.o.o., Petrol d.d., PP energija d.o.o.

VODSTVO

Sekcija bioplinarjev se je v letu 2019 soočala z izredno nizkimi obratovalnimi podporami za proizvedeno električno energijo iz tovrstnih bioplinskih naprav. Prizadevali smo si za dogovor z ministrstvi za spremembo pogojev, pod katerimi se bodo te bioplinske naprave lahko po 15 letih obratovanja ponovno vključile v sistem obratovalnih podpor. Kolikor nam to v naslednjih letih ne bi uspelo, se lahko pričakuje ugasnitev teh naprav, kar pa lahko povzroči težave celotnemu sektorju, kjer nastajajo organski odpadki.

Predsednik: Matjaž Durič, Panvita EKOTECH d.o.o.

 
Sekretarka: Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU
http://european-biogas.eu/
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019

Sekcijo bioplinarjev tvorijo podjetja, ki proizvajajo električno energijo iz biološko razgradljivih odpadkov, ki nastajajo v kmetijstvu, živilsko-predelovalni industriji ter v obratih javne prehrane oziroma gostinstvu. V letu 2019 je sekcija organizirala sestanke na vladnem nivoju z namenom spremembe sistema podpor, ki bi bioplinskim napravam omogočil boljše finančno poslovanje ter prepoznavnost in uporabnost digestata v rastlinski pridelavi. Posebno področje aktivnosti je predstavljala razprava z resornim ministrstvom glede iztekajočih se pogodb o podporah za obstoječe naprave. Skupaj s pristojnimi institucijami smo si prizadevali za izboljšanje poslovnega okolja za bioplinarne, ki bi omogočalo konkurenčen položaj na trgu EU.

CILJI V LETU 2020

V letu 2020 bomo nadaljevali z osveščanjem političnih odločevalcev o pomembnosti ohranjanja bioplinskih naprav, hkrati pa v sodelovanju s stroko (inštituti, fakultete, kmetijski svetovalci) o tem osveščali tudi širšo javnost. Sekcija se bo še aktivnejše vključevala v delovanje evropskega združenja bioplinarjev EBA ter vzpostavljala kontakte s tujimi bioplinarji. V čim večji meri bomo poskusili izkoristiti možnosti, ki jih ponujajo evropski projekti na temo biogospodarstva.