Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sekcija bioplinarjev

AKTIVNI ČLANI

Koto d.o.o., Panvita Ekoteh d.o.o., Petrol d.d., PP energija d.o.o.

VODSTVO

Sekcija proizvajalcev bioplina se je v letu 2020 soočala s podobnimi težavami kot ves preostali svet – z epidemijo Covid-19, ki je povzročila, da je zaradi popolnega zaprtja države bioplinarnam primanjkovalo surovin za normalno proizvodnjo. V sektorju pa se poleg težav z epidemijo še vedno soočamo s problematiko obratovalnih  podpor. Pričakujemo, da bomo s pristojnimi inštitucijami dosegli dogovor in po petnajstih letih podaljšali ukrep obratovalnih podpor, saj bomo le tako lahko širši skupnosti zagotavljali nemoteno predelavo organskih odpadkov in proizvodnjo zelene energije.

Predsednik: Matjaž Durič, Panvita Ekoteh d.o.o.

  
Sekretarka: mag. Tina Buh
tina.buh@gzs.si
01 5898 118

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU
http://european-biogas.eu/
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2020

Problemi, ki zaznamujejo sektor bioplina v evropskem in slovenskem prostoru so številni in se nanašajo predvsem na področje surovin, digestata ter zakonodaje s področja infrastruktute in okolja, zato je bil večji del aktivnosti sekcije vezan na usklajevanje novosti v evropski in nacionalni zakonodaji s področja obnovljivih virov. Sekcija se je sestala z vodstvom MKGP z namenom, da se predstavijo težave sektorja vezane na področje kmetijstva. Prav tako smo pripravili skupne predloge, vezane na okrevanje po epidemiji Covid (PKP). Aktivnosti so potekale na vladnem nivoju z namenom spremembe sistema podpor, ki bi bioplinskim napravam omogočil boljše finančno poslovanje, ter prepoznavnost in uporabnost digestata v rastlinski pridelavi. Skupaj s pristojnimi institucijami smo si prizadevali za izboljšanje poslovnega okolja, ki bi bioplinarnam omogočalo konkurenčen položaj na trgu EU. Prav tako smo v okviru združenja EBA sodelovali pri usklajevanju gnojilne zakonodaje. Pomembne aktivnosti sekcije pa so se vršile tudi na projektih REGATRACE in Bridge2Bio.

CILJI V LETU 2021

Še naprej si bomo prizadevali za konstruktivni dialog s strokovno in širšo javnostjo in opozarjali na pomen ohranjanja bioplinskih naprav ter njihovih pozitivnih vplivov na okolje in družbo. Naš cilj še vedno ostaja izboljšanje poslovnega okolja in konkurenčnejši položaj bioplinarn na trgu. Tudi v letu 2021 bomo aktivno zastopali skupne interese na nacionalnem in evropskem nivoju ter sodelovali v projektih z naslova biogospodarstva.