Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sekcija proizvajalcev bioplina

AKTIVNI ČLANI

Panvita Ekoteh d. o. o., Koto d. o. o., Perutnina Ptuj d. o. o., Petrol d. d. 

VODSTVO

V letu 2021 se je sekcija proizvajalcev bioplina ukvarjala s podobnimi problemi kot ves preostali sektor: kako prebroditi krizo Covida-19 in naraščanja cen energentov. Drugi problem, ki smo ga doživeli konec leta 2021, pa je znižanje obratovalnih podpor na račun zvišanja cen električne energije na trgu. Težave so doživeli predvsem tisti, ki so prodali količine proizvedene električne energije za leto 2022 v prvi polovici leta 2021. Nasloviti bo treba Vlado RS, da čim prej začne na novo postavljati sistem obratovalnih podpor, ne samo za proizvedeno električno energijo, ampak tudi za očiščen bioplin.

Predsednik: Matjaž Durič, Panvita Ekoteh d.o.o.

  
Sekretarka: mag. Tina Buh
tina.buh@gzs.si
01 5898 118

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU
http://european-biogas.eu/
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2021

Večji del aktivnosti sekcije je bil vezan na usklajevanje novosti v evropski in nacionalni zakonodaji s področja obnovljivih virov, saj se problemi, ki zaznamujejo sektor bioplina v evropskem in slovenskem prostoru, nanašajo predvsem na področje surovin, digestata ter zakonodaje s področja infrastrukture in okolja. Skupaj s pristojnimi institucijami smo si prizadevali za izboljšanje poslovnega okolja, ki bi bioplinarnam omogočalo konkurenčen položaj na trgu EU. Aktivnosti na vladni ravni so zato potekale z namenom spremembe sistema podpor, ki bi bioplinskim napravam omogočil boljše finančno poslovanje ter prepoznavnost in uporabnost digestata v rastlinski pridelavi. Pomembne aktivnosti sekcije pa so se izvedle tudi na projektih REGATRACE in Bridge2Bio. 

CILJI V LETU 2022

  • konstruktivni dialog s strokovno in širšo javnostjo, 

  • opozarjanje na pomen ohranjanja bioplinskih naprav ter njihovih pozitivnih vplivov na okolje in družbo, 

  • izboljšanje poslovnega okolja in konkurenčnejši položaj bioplinarn na trgu,  

  • zastopanje skupnih interesov na nacionalni in evropski ravni, 

  • sodelovanje v projektih z naslova biogospodarstva.