Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sekcija proizvajalcev bioplinaAKTIVNI ČLANI
Panvita Ekoteh, d. o. o.,
Koto, d. o. o.,
Perutnina Ptuj, d. d.,
Petrol, d. d. 

VODSTVOV letu 2022 smo se proizvajalci bioplina ukvarjali s podobnimi problemi kot preostali gospodarski sektorji in sicer kako bomo poslovali ob vedno večjem naraščanju cen energentov. Drugi problem, ki smo ga doživeli konec leta 2021, pa je bil znižanje obratovalnih podpor na račun zvišanja cen električne energije na trgu, kar je bilo celotno leto 2022 izjemno težavno s strani likvidnosti posameznih družb. V letu 2022 smo se ukvarjali tudi s predlogi Uredb glede blažitve energetske krize. Uspelo nam je, da smo bili izvzeti iz družb, ki bi naj vračale del prihodkov od prodane električne energije.
    Predsednik: Matjaž Durič, Panvita Ekoteh, d. o. o.

  

SEKRETARKA


Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 299

 

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU
european-biogas.eu/


OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2022

Sekcija proizvajalcev bioplina je v letu 2022 osrednjo pozornost namenila vprašanjem, kako vzpostaviti proizvodnjo biometana v Sloveniji, katere so ključne ovire za investicije in kakšne so tržne priložnosti. Pripravili smo dogodek, kjer so deležniki, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in uporabo bioplina (transport, plinovodna omrežja, proizvajalci bioplina, strokovne inštitucije in pristojna ministrstva) seznanili s smernicami za analizo izvedljivosti investicijskih projektov na področju biometana. Pomembne aktivnosti sekcije so bile povezane s sodelovanjem na dogodkih v okviru projekta REGATRACE, med drugim terenski obiski članov in drugih deležnikov ter ogled dobrih praks v Italiji.

 

CILJI V LETU 2023

  • Nadaljevanje konstruktivnega dialoga s strokovno in širšo javnostjo,
  • prizadevanja za oblikovanje ustrezne zakonodaje in naložb, ki bodo omogočile polno izkoriščenost potencialov,
  • opozarjanje na pomen ohranjanja bioplinskih naprav ter njihovih pozitivnih vplivov na okolje in družbo,
  • izboljšanje poslovnega okolja in konkurenčnejši položaj bioplinarn na trgu,
  • zastopanje skupnih interesov na nacionalni in evropski ravni, kjer potrebujemo tesno sodelovanje vseh tako Evropske komisije, držav članic in celotne verige bioplina in biometana in
  • sodelovanje v projektih s področja biogospodarstva.