Sekcija za mlinarstvo

AKTIVNI ČLANI

Žito d.o.o., Mlinotest d.d., Mlinopek d.d., Mlin Katić d.o.o., Mlin Korošec d.o.o., Štupnikov mlin – Marjan Maver s.p., Mlinartsvo Rangus d.o.o.

VODSTVOSekcija za mlinarstvo je maloštevilna, saj deluje v Sloveniji res le peščica mlinov. Kljub temu smo člani v letu 2018 na sejah tvorno obravnavali aktualno problematiko s področja žit in se aktivno vključevali v aktivnosti Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS. Tematika sekcije se že nekaj let razteza od sodelovanja mlinarjev v žitni verigi do izzivov vključevanja v shemo Izbrana kakovost za ta sektor v povezavi s pekarskim sektorjem. Seveda nismo zaobšli zadnjih trendov v branži kakor tudi izzivov na področju digitalizacije in vključitve v Katalog javnega naročanja ter priprave na uveljavitev novega Zakona o kmetijstvu. Mlinarska branža je sicer stabilna, slovenskim pekarnam zagotavljamo kvalitetno moko vseh vrst že desetletja. Nezadostna pridelava slovenske pšenice pa slovenske mlinarje že vrsto let postavlja pred izzive vključitve v mednarodni prostor, zato aktivno sodelujemo tudi v asociaciji Evropskih mlinarjev, hkrati pa vzpodbujamo k večji domači pridelavi tudi slovenske kmete. 

Predsednik: Matija Majcenovič, Mlinotest d.d.

 
Sekretarka: Nina Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

http://www.flourmillers.eu/

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2018

V letu 2018 smo sodelovali pri oblikovanju specifikacije sheme »Izbrana kakovost« za žita in pri izboljšanju agrotehničnih ukrepov v proizvodnji in selekciji krušnih sort. Obiskali smo manjša mlinarska podjetja in jim svetovali pri definiranju sanitarno tehničnih pogojev predelave žit. V sklopu delovne skupine za javno naročanje se je oblikovala kategorija moke in mlevski izdelki, kar omogoča prijavo na javno naročilo tudi mlinarskim podjetjem.

CILJI V LETU 2019

V letu 2019 načrtujemo izdelavo specifikacije Izbrana kakovost za žita in izdelavo metodologije za določevanje kakovostnih parametrov žit. V sodelovanju s Kmetijskim inštitutom bomo opravili analizo vzorcev pšenice za določitev pekarskih parametrov. Načrtujemo tudi mlinarsko ekskurzijo v okviru EFM, sodelovanje v žitni verigi ter soorganizacijo Žitne konference 2019.