Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sekcija za mlinarstvo

AKTIVNI ČLANI

Mlin Katić d.o.o., Mlin Korošec d.o.o., Mlinopek d.d., Mlinotest d.d., Štupnikov Mlin- Marjan Maver s.p., Žito d.o.o.

VODSTVOKot že leta poprej je mlinarska sekcija najbolj aktivna predvsem okoli žetve in tako je bilo tudi v letu 2019. Člani smo se aktivno udeleževali sej, hkrati pa smo tudi na neformalnem nivoju sledili ciljem sekcije. Sodelovanje v žitni verigi poteka na več nivojih, izzive, predloge in možne rešitve pa smo ob koncu leta povzeli na Žitni konferenci. Glede na to, da ima nekaj največjih mlinarskih podjetij tudi lastne pekarne, nismo zaobšli sodelovanja in usklajevanja ciljev s Sekcijo za pekarstvo. Aktivnosti v letu 2019 so potekale predvsem v smeri določanja parametrov specifikacije izbrana kakovost za žita. Opozarjali smo na prezgodnje določanje odkupnih cen pšenice in s tem tveganje naše konkurenčnosti napram bližnjim mlinom iz sosednjih držav. V okviru evropskega združenja EFM bomo še naprej zagovarjali smernice, kot so energetska učinkovitost, zmanjšanje odpadkov, povečanje lokalne pridelave, okoljsko sprejemljivejši prevoz z vlaki, kakovostno skladiščenje, boljša higiena in zmanjšanje emisij.

Predsednik: Matija Majcenovič, Mlinotest d.d.

 
Sekretarka: Nina Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

http://www.flourmillers.eu/

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019

V letu 2019 je Sekcija za mlinarstvo sodelovala v žitni verigi, kjer so bile aktivnosti usmerjene v izboljšanje kakovosti krušnih žit in stanje na trgu. Potekale so tudi intenzivne razprave o vstopu žitnega sektorja v shemo izbrana kakovost, ki jo opredeljuje nacionalni Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, vendar še vedno ni bil dosežen konsenz za vstop sektorja. Glede mreženja članov sekcije je bil v letu 2019 najbolj odmeven dogodek udeležba članov na Mlinarski konferenci v Parizu, udeležili pa smo se tudi ekskurzije v organizaciji evropskega združenja mlinarjev (EFM) na Kitajskem.

CILJI V LETU 2020

V letu 2020 si je sekcija zadala cilj, da se uskladijo parametri pri specifikaciji izbrana kakovost za žitni sektor. Večji del aktivnosti bo vezan na usklajevanje novosti evropske in nacionalne zakonodaje s področja mlinarstva. Tudi v letu 2020 bo sekcija soorganizirala Žitno konferenco, sodelovala na sejmu AGRA, udeležili pa se bomo tudi mlinarske ekskurzije v Rusiji v organizaciji evropskega združenja mlinarjev – EFM.