Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje za mlinarstvo

AKTIVNI ČLANI

Mlin Katić d. o. o., Mlin Korošec d. o. o., Mlinopek d. d., Mlinotest d. d., Štupnikov Mlin – Marjan Maver s. p., Žito d. o. o. 

VODSTVOLeto je bilo zaznamovano predvsem z delom na shemi Izbrana kakovost – Slovenija za žitni sektor. Tako mlinarska kot pekarska podjetja si prizadevamo, da bi čim prej ugledala luč sveta, saj bo z oznako potrošnik še poglobil zaupanje v naše kvalitetne izdelke. 2021 je bil sektor še zmeraj pod vplivom epidemije covida-19, predvsem z vidika dobave embalaže, hkrati pa nas je udaril še dvig cen energentov. Ukrajinsko-rusa kriza bo torej zgolj še poglobila težave, s katerimi se soočamo. Da bi sektor naštete krize lažje prebrodil je potrebno dobro sodelovanje znotraj žitne verige. V naslednjem letu si bomo zato prizadevali za ureditev odnosov v verigi in povečanju samooskrbe z žiti in mlevskimi izdelki.

Predsednik: Matija Majcenovič, Mlinotest d.d.

 
Sekretarka: Nina Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

http://www.flourmillers.eu/

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2021

Velik del časa smo namenili usklajevanju meril za vzpostavitev specifikacije Izbrana kakovost za žitni sektor. Usklajevali smo tudi novosti evropske in nacionalne zakonodaje s področja mlinarstva. Aktivno smo sodelovali v evropskem združenju mlinarjev EFM ter se udeležili pomembnejših sestankov združenja. Z namenom ureditve odnosov v žitni verigi in povečanja samooskrbe z žiti smo organizirali sestanek članov žitne verige. V okviru projekta WholEUGrain smo začeli z aktivnostmi za vzpostavitev partnerstva za polnozrnate izdelke.   

CILJI V LETU 2022

  • specifikacije izbrana kakovost za žita ter začetek promocije izdelkov iz te sheme, 

  • preusmeritev v krožno gospodarstvo in iskanje poti za izboljšanje energetske učinkovitosti mlinov, 

  • zmanjšanje okoljskega odtisa v vseh pogledih poslovanja s hkratnim izboljšanjem kakovostnih standardov, 

  • vpeljava digitalnih inovativnih tehnologijpotegovanje za evropska sredstva s tega področja, 

  • intenzivno sodelovanje z nacionalnimi in evropskimi institucijami,  

  • vpliv na zakonodajo, 

  • izboljšanje delovanja Žitne verige in ugleda mlinarskih podjetij v strokovni in širši javnosti