Zapri

ODPRT RAZPIS OIS-AIR PROOF OF CONCEPT

Interreg Adrion je objavil razpis OIS-AIR Proof of Concept za skupne razvojne projekte raziskovalnih centrov in MSPjev. Rok za prijavo je 14. julij 2019.

KONFERENCA EVROPSKEGA PROJEKTA I-CON "INOVACIJE V ŽIVILSKEM SEKTORJU ZA IZBOLJŠANJE KOMPETENC IN VEŠČIN"

Vabimo vas na zaključno konferenco evropskega projekta I-CON "Inovacije v živilskem sektorju za izboljšanje kompetenc in veščin", ki bo 22. maja 2019 na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani.

MEDNARODNA SPLETNA KONFERENCA ICUR 2019

Spletna konferenca ICUR je namenjena vsem dodiplomskim študentom ali skupinam študentov, ki so tekom študija izvedli kakršno koli raziskavo in želijo svoje rezultate predstaviti na uglednem mednarodnem spletnem dogodku. Prijave so mogoče do 30. aprila 2019.

IZOBRAŽEVANJE, PROMOCIJA IN MREŽENJE SRIP HRANA

Cilj SRIP HRANA je spodbujanje medsebojnega in mednarodnega povezovanje vseh članov, po čigar zgledu se tudi sami udeležujemo najrazličnih izobraževanj in povezovanj, ki prispevajo h krepitvi ter izboljšanju operacije.

EIT FOOD RIS ŠTIPENDIJE ZA PRAKSO V TUJINI

EIT FOOD RIS Fellowship razpisuje štipendije za študente višjih letnikov dodiplomskega, magistrskega, doktorskega in podoktorskega študija za obdobje od 3 do 6 mesecev. Štipendije so namenjene vsem študentom, ki želijo pridobiti izkušnje v realnem delovnem okolju živilskega podjetja. Ustrezni kandidati bodo izbrani skozi večstopenjski proces, pri čemer jim bo omogočen razgovor z vnaprej znanimi gostujočimi podjetji. Uspešen razgovor pa lahko zagotovi štipendirano pripravništvo.

ODPRTE PRIJAVE NA RAZPIS EIT FOOD INNOVATION PRIZES S PODROČJA INOVACIJ ZA MLADE PODJETNIKE, START-UPE IN ŠTUDENTE

Odprte prijave za enega izmed največjih evropskih tekmovanj Innovation Prizes s področja inovacij za mlade podjetnike, start-upe ali študente. Iščemo inovativne produkte, storitve, rešitve ali ideje, ki lahko doprinesejo k trajnostnemu in v prihodnost usmerjenemu agroživilskemu sektorju.

RAZPIS EIT FOOD SEEDBED ZA INOVATIVNE AGROŽIVILSKE PROIZVODE

EIT Food predstavlja nov program, EIT food Seedbed, ki podpira vse, ki imajo podjetniške ideje ali start-upe, povezane z agroživilskim sektorjem, ter želijo uresničiti svojo inovativno idejo. Rok prijave je 26. april 2019.

USTANOVNA SEJA AKCIJSKEGA SVETA SRIP HRANA

V petek, 15. marca 2019, je na GZS potekala ustanovna seja akcijskega sveta SRIP HRANA.

SMART SENSORS FOR AGRI-FOOD

27. marca 2019 smo bili na Rural Development Innovation Week-u v Firencah sprejeti v medregijsko partnerstvo Smart Sensors for Agri-Food, ki deluje v okviru S3 tematske platforme za agroživilstvo.

EIT DIGITAL ARISE VENTURE PROGRAM

Program ARISE Venture nudi podporo podjetniškim skupinam iz 19 držav, ki imajo poslovno idejo za eno od šestih področij digitalizacije in jim s finančno podporo ter nasveti strokovnjakov pomaga na poti do konkretizacije le-te. Rok prijave je 5. maj 2019.

BRSKALNIK EUROACCESS

Euro Access, brezplačno spletno informacijsko in iskalno orodje, omogoča iskanje razpoložljivih evropskih sredstev v različnih evropskih makro regijah. Cilj brskalnika je iskanje ustreznih virov evropskega financiranja za vaše projektne ideje.

Novost: SRIP NOVIČNIK

Izhajati je pričel nov novičnik SRIP HRANA. Vabimo vas k branju, hkrati pa tudi k aktivnemu soustvarjanju, saj bo del novičnika omogočal vključevanje ustreznih vsebin, ki nam jih boste posredovali vi, člani partnerstva.

JAVNI POZIV ZA ZAŠČITO PATENTOV, MODELOV IN ZNAMK TER ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATOV

Javni sklad za podjetništvo je objavil javni poziv namenjen gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom ali zadrugam za zaščito patentov, modelov in znamk ter za pridobitev certifikatov, z namenom spodbuditve njihove rasti, konkurenčnosti in tržnega položaja.

SPLETNI SEMINAR: THE DIGITALISATION OF FLAVOUR: HOW DATA AND MACHINE LEARNING CAN TRANSFORM FOOD SYSTEMS

Vabljeni k udeležitvi na spletnem seminarju z naslovom Digitalizacija okusov, ki bo potekal 14.2. ob 16:00 uri.

OBJAVA RAZPISA ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2019

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP) tako kot vsako leto organizira tekmovanje za študente pod imenom »ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2019«, da se le-ti dokažejo na področju inovativnosti v živilstvu in razvoja novih živilskih izdelkov.

TEČAJI UPRAVLJANJA Z INTELEKTUALNO LASTNINO

Kaj je intelektualna lastnina? Kako se ukvarjate z njim? Brezplačni spletni tečaji Intellectual Property Management bodo odgovorili na ta vprašanja.

RAZPIS ZA NAJBOLJ INOVATIVNA ŽIVILA 2019

V septembru je bil na spletni strani Inštituta za nutricionistko objavljen letošnji Razpis za najbolj inovativna živila 2019, ki je nadaljevanje v letu 2014 začetega projekta, čigar namen je spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil pri razvoju novih ali preoblikovanju obstoječih živil.

EIT FOOD SE PREDSTAVI

Imate inovacijo? Ste mogoče kmetijsko ali živilsko podjetje, ki išče nove mlade kadre? Raziskovalec z novimi idejami, vendar brez finančne podpore? Ali pa študent, ki si želi svoj inovacijski potencial v praksi razviti v enem izmed priznanih podjetij?

JAVNI RAZPIS »DEMO PILOTI II 2018«

Izvajalec javnega razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Rok prijave: 23.10.2018 do 23.59

SRIP HRANA NA PODROČJU KADROV

Kompetenčni center za razvoj kadrov (KOC HRANA) na področju agroživilstva