Zapri

Sekcija za mlinarstvo

AKTIVNI ČLANI

Mlin Katić d.o.o., Mlin Korošec d.o.o., Mlinopek d.d., Mlinotest d.d., Štupnikov Mlin- Marjan Maver s.p., Žito d.o.o.

VODSTVOSoočenje s pandemijo Covid-19 in posledičnimi padci prodaje velikim pekarnam, restavracijam, hotelom, šolam, vrtcem in ostalim kupcem iz najbolj prizadetih dejavnosti, je povzročilo dnevno ukrepanje pri delovanju naših mlinov. Pekarska industrija je spremenila ponudbo kruhov, trgovci so prilagajali prodajo ukrepom za preprečevanje širjenja virusa. Potrošniki so do osnovnih surovin za prehrano (tudi moke) lahko dostopali le preko maloprodaje, zato je povečano povpraševanje po pakiranih mokah močno povečalo povpraševanje po pakirnem materialu (vrečke, nalepke, kartoni). Povečano povpraševanje je povzročilo zastoj dobav v Evropi, soočeni smo bili z odpovedmi že sklenjenih pogodb in velikim težavam z zagotavljanjem prevoza. Skupaj s Sekcijo za pekarstvo smo lahko ponosni na dejstvo, da smo, vsem težavam navkljub, slehernemu potrošniku v Sloveniji zagotavljali nemoteno oskrbo z mlevskimi in pekovskimi izdelki. Vse ostale naloge tega sektorja (opisane zgoraj desno) seveda niso zastale, a so bile v izrednih razmerah manj pomembne. Zato izrekam priznanje prav vsem članom sekcije in se jim za njihov prispevek zahvaljujem.

Predsednik: Matija Majcenovič, Mlinotest d.d.

 
Sekretarka: Nina Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

http://www.flourmillers.eu/

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2020

V času popolnega zaprtja države so mlinarska podjetja skrbela za nemoteno dobavo mlevskih proizvodov ter ponudbo prilagajali novim potrebam na trgu. Na strokovnem področju smo večji del aktivnosti v sekciji posvetili usklajevanju parametrov pri specifikaciji Izbrana kakovost - Slovenija za žitni sektor, pripravi sortne liste in zagotavljanju visokih standardov varnosti in kakovosti moke. Aktivno smo sodelovali v evropskem združenju mlinarjev, intenzivno sodelovali v razpravah s pristojnimi inštitucijami, sodelovali v razpravah za razvoj in inovativnost panoge, ter usklajevali novosti evropske in nacionalne zakonodaje s področja mlinarstva. Pomembna aktivnost sekcije pa je bilo tudi sodelovanje v Žitni verigi, katere cilj je ureditev odnosov v verigi ter povečanje samooskrbe z žiti. Na usklajevalnem sestanku vseh deležnikov smo si izmenjali informacije, glede pričakovane žetve v Sloveniji, ter se informirali o napovedih žetve v ostalih državah.

CILJI V LETU 2021

V letu 2021 si bomo prizadevali za preusmeritev v krožno gospodarstvo in iskali poti za izboljšanje energetske učinkovitosti mlinov, poskušali zmanjšati okoljski odtis v vseh pogledih poslovanja s hkratnim izboljšanjem kakovostnih standardov. Za izpolnitev naštetega potrebujemo vpeljavo digitalnih inovativnih tehnologij, zato se bomo potegovali za evropska sredstva s tega področja. Še naprej bomo intenzivno sodelovali z nacionalnimi in evropskimi institucijami, vplivali na zakonodajo in aktivno sodelovali pri izboljšanju delovanja Žitne verige in ugleda mlinarskih podjetij v strokovni in širši javnosti.