Zapri

Združenje za žgane pijače

AKTIVNI ČLANI
Berryshka, d. o. o.,
Jernej Horvat, s. p.,
Bio-Sad, d. o. o.,
Broken Bones, d. o. o.,
Dana, d. o. o.,
Destilarna Svarog - Bojan Lunežnik, s. p.,
Fructal, d. o. o.,
GinBrin – Erik Sarkić, s. p.,
Kazaro, d. o. o.,
KFI, d. o. o.,
Kiss of immortality d.o.o.
Irena Pavlinjek, dopolnilna dejavnost na kmetiji,
Petriot, d. o. o.,
Ptujska klet, d. o. o.,
Sadjarstvo Ficko,
Marinko Rodica,
Vojko Šušterič


 

VODSTVO



V letu 2022 smo tudi proizvajalci žganih pijač končno ustanovili svoje združenje. Cilji združenja so predvsem koordiniranje delovanja članov, potrjevanje in dvig kakovosti žganih pijač, spremljanje trendov in zagotavljanje tehnološkega razvoja, s poudarkom tudi na dvigu kulture pitja žganih pijač.
    Predsednik: Boštjan Marušič, Broken Bones, d. o. o.
SEKRETARKA

 

dr. Petra Medved Djurašinović
petra.medved@gzs.si
01 5898 296



OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2022

S ciljem koordiniranega delovanja, potrjevanja in dviga kakovosti, spremljanja trendov in zagotavljanja tehnološkega razvoja, s poudarkom tudi na dvigu kulture pitja žganih pijač, je bilo 2022 ustanovljeno Združenje za žgane pijače. Ustanovni člani so na prvem srečanju izpostavili pomemben vidik označevanja žganih pijač in oglaševanja v skladu z veljavno zakonodajo, pomen skupinskih sejemskih nastopov in usklajenih stališč do aktualnih tem. Številna prizadevanja bodo usmerjena v prepoznavanje združenja kot strokovnega in reprezentativnega sogovornika sektorja na relaciji do vladnih in nevladnih organizacij, širše strokovne javnosti in potrošnika. Aktivnosti bodo usmerjene v dvig zavedanja o stroki, tradiciji, znanosti in tehnologiji, ki so ključnega pomena v smeri izobraževanja podjetij in informiranja potrošnika.


CILJI V LETU 2022

  • Strokovno in interesno povezovanje članov, z namenom olajševanja in spodbujanja dejavnosti članov, implementacija obstoječih strategij in akcijskih načrtov,
  • krepitev prepoznavnosti in informiranje javnosti,
  • sodelovanje s stroko ter politiko doma in v tujini in
  • sodelovanje v različnih projektih in strokovnih raziskavah, ki lahko pripomorejo razvoju sektorja in dvigu kakovosti izdelkov.