Regionalna zbornica Gorenjska

 

 

 

Vajeništvo

Regionalna zbornica Gorenjska


REGIONALNA ZBORNICA GORENJSKA

Je del Gospodarske zbornice Slovenije, kjer člani lahko svoje interese uveljavljajo neposredno preko svojih organov oziroma preko svojih izvoljenih poslancev v organih GZS. Je nepolitična, strokovna organizacija, ki predstavlja interese članov na območju gorenjske regije.

Avtonomno oblikuje stališča in predloge o razvojnih vprašanjih v regiji, zagotavlja pomoč in svetovanje pri prestrukturiranju gospodarstva.

Izvaja vrsto izobraževanj in javna pooblastila v podporo podjetjem in podjetnikom pri poslovanju in razvoju.

KLJUČNA KONKURENČNA PREDNOST REGIONALNEGA POVEZOVANJA

 • bližina storitev za člane
 • osebni stik z vami
 • poznavanje konkretnih situacij, problemov in možnosti


ORGANI UPRAVLJANJA

Upravni odbor

Predsedstvo Upravnega odbora Regionalne zbornice Gorenjska

Predsednik:
mag. Bojan Luskovec, Elektro Gorenjska d.d.

Podpredsednica:

Vera Zevnik, Domplan d.d., Kranj

Direktorica GZS RZG, Jadranka Švarc

Strokovna služba RZG

Mojca Umek, samostojna svetovalka in Špela Lapuh, svetovalka

Združenja, sekcije, komisije

Sekcija računovodskih servisov Gorenjske, Sekcija za kakovost - Ocenjevalna komisija za inovacije

POSLANSTVO

Ustvarjamo poslovne priložnosti doma in v tujini

 • Posredujemo vam informacije o prepoznanih potencialnih in poslovnih partnerjih, navezujemo osebne stike v tujini (predvsem z državami bivše Jugoslavije in sosednjo Avstrijo - podpisani sporazumi o sodelovanju)

Pospešujemo inovativnost in razvoj

 • Iščemo najbolj inovativna podjetja v regiji (pospeševanje inovativnosti v regiji)
 • Organiziramo kakovostne delavnice za spodbujanje inovativnosti v podjetjih
 • Podeljujemo posebno priznanje najbolj inovativnemu podjetju v regiji

Povezujemo podjetja

 • Omogočamo vam aktivno sodelovanje v sekcijah, organih regionalnih in lokalnih institucij
 • Organiziramo pomembne dogodke v regiji - konference, slavnostne podelitve regionalnih priznanj za najboljše inovacije, okrogle mize

Omogočamo pridobivanje novih znanj

 • Organiziramo aktualna izobraževanja z vseh področij poslovanja (zakonodaja, varstvo okolja, mednarodno poslovanje itd.) in vam približamo izobraževanja v regiji - po znižanih cenah, nekatere celo brezplačno

Informiramo vas redno - individualno in ciljno o

 • aktualnih zadevah
 • poslovanju gorenjske regije (pregled ekonomskih in socialno demografskih kazalcev)

Odgovarjamo na vaša vprašanja

 • Nudimo vam pomoč in svetovanje pri konkretnih vprašanjih in problemih

Nagrajujemo najboljše

 • Nagrada za najbolj inovativno podjetje v regiji
 • Priznanja za najboljše inovacije na regionalni ravni

Izvajamo poslovne storitve

 • Sodelujemo pri vzdrževanju ter preoblikovanju izobraževalne mreže v regiji
 • Svetujemo in izdajamo vrsto javnih listin (ATA zvezki, potrdila o poreklu blaga) ter potrjujemo dokumente, ki jih slovenska podjetja potrebujejo v tujini

Dodatne ugodnosti za člane

 • do 50% popust za udeležbo na plačljivih seminarjih, delavnicah in poslovnih konferencah
 • popust za oglaševanje in promocijo
 • popust za najem dvoran

ZAKAJ JE KORISTNO BITI ČLAN GZS REGIONALNE ZBORNICE GORENJSKA?

Ker je to:

 • edina oblika organiziranosti gospodarstva na nivoju regije in ne parcialno
 • organiziran partner v procesu regionalnega razvoja in delovanja v bodoči pokrajinski organiziranosti države
 • ustrezen način za organiziran vpliv na oblikovanje različnih predpisov, ki so pomembni za gospodarstvo
 • najkrajša in uspešna pot do informacij za nove poslovne priložnosti
 • ker za interese posameznika zastavi vpliv organizacija.

ČLANARINA GZS >>>

KJE SMO?

GZS - Regionalna zbornica Gorenjska
Bleiweisova 16
4000 Kranj
T.: 04/20-18-300, 04/20 18 302, 04/20 18 303

E: oz.gorenjska@gzs.si