Regionalna zbornica Gorenjska

 

Regionalna zbornica Gorenjska


REGIONALNA ZBORNICA GORENJSKA

Je del Gospodarske zbornice Slovenije, kjer člani lahko svoje interese uveljavljajo neposredno preko svojih organov oziroma preko svojih izvoljenih poslancev v organih GZS. Je nepolitična, strokovna organizacija, ki predstavlja interese članov na območju gorenjske regije.

Avtonomno oblikuje stališča in predloge o razvojnih vprašanjih v regiji, zagotavlja pomoč in svetovanje pri prestrukturiranju gospodarstva.

Izvaja vrsto izobraževanj in javna pooblastila v podporo podjetjem in podjetnikom pri poslovanju in razvoju.

KLJUČNA KONKURENČNA PREDNOST REGIONALNEGA POVEZOVANJA

 • bližina storitev za člane
 • osebni stik z vami
 • poznavanje konkretnih situacij, problemov in možnosti


ORGANI UPRAVLJANJA

1. Upravni odbor

2. Predsedstvo Upravnega odbora Regionalne zbornice Gorenjska:

Predsednica: Janka Planinc – Zavarovalnica Triglav, d.d.

Podpredsednik: mag. Matjaž Čemažar - Domel d.o.o.

Podpredsednik: Stanislav Jakelj - SIJ Acroni d.o.o.

3. Direktorica Regionalne zbornice Gorenjska: Jadranka Švarc

4. Strokovna služba RZG: Špela Lapuh, svetovalka

Združenja, sekcije, komisije

Sekcija računovodskih servisov Gorenjske, Sekcija za kakovost - Ocenjevalna komisija za inovacije

POSLANSTVO

Ustvarjamo poslovne priložnosti doma in v tujini

 • Posredujemo vam informacije o prepoznanih potencialnih in poslovnih partnerjih, navezujemo osebne stike v tujini (predvsem z državami bivše Jugoslavije in sosednjo Avstrijo - podpisani sporazumi o sodelovanju)

Pospešujemo inovativnost in razvoj

 • Iščemo najbolj inovativna podjetja v regiji (pospeševanje inovativnosti v regiji)
 • Organiziramo kakovostne delavnice za spodbujanje inovativnosti v podjetjih
 • Podeljujemo posebno priznanje najbolj inovativnemu podjetju v regiji

Povezujemo podjetja

 • Omogočamo vam aktivno sodelovanje v sekcijah, organih regionalnih in lokalnih institucij
 • Organiziramo pomembne dogodke v regiji - konference, slavnostne podelitve regionalnih priznanj za najboljše inovacije, okrogle mize

Omogočamo pridobivanje novih znanj

 • Organiziramo aktualna izobraževanja z vseh področij poslovanja (zakonodaja, varstvo okolja, mednarodno poslovanje itd.) in vam približamo izobraževanja v regiji - po znižanih cenah, nekatere celo brezplačno

Informiramo vas redno - individualno in ciljno o

 • aktualnih zadevah
 • poslovanju gorenjske regije (pregled ekonomskih in socialno demografskih kazalcev)

Odgovarjamo na vaša vprašanja

 • Nudimo vam pomoč in svetovanje pri konkretnih vprašanjih in problemih

Nagrajujemo najboljše

 • Nagrada za najbolj inovativno podjetje v regiji
 • Priznanja za najboljše inovacije na regionalni ravni

Izvajamo poslovne storitve

 • Sodelujemo pri vzdrževanju ter preoblikovanju izobraževalne mreže v regiji
 • Svetujemo in izdajamo vrsto javnih listin (ATA zvezki, potrdila o poreklu blaga) ter potrjujemo dokumente, ki jih slovenska podjetja potrebujejo v tujini

Dodatne ugodnosti za člane

 • do 50% popust za udeležbo na plačljivih seminarjih, delavnicah in poslovnih konferencah
 • popust za oglaševanje in promocijo
 • popust za najem dvoran

ZAKAJ JE KORISTNO BITI ČLAN GZS REGIONALNE ZBORNICE GORENJSKA?

Ker je to:

 • edina oblika organiziranosti gospodarstva na nivoju regije in ne parcialno
 • organiziran partner v procesu regionalnega razvoja in delovanja v bodoči pokrajinski organiziranosti države
 • ustrezen način za organiziran vpliv na oblikovanje različnih predpisov, ki so pomembni za gospodarstvo
 • najkrajša in uspešna pot do informacij za nove poslovne priložnosti
 • ker za interese posameznika zastavi vpliv organizacija.

ČLANARINA GZS >>>

KJE SMO?

GZS - Regionalna zbornica Gorenjska
Bleiweisova 16
4000 Kranj
T.: 04/20-18-300, 04/20 18 302

E: oz.gorenjska@gzs.si